LBAS logo

Instruments nozares konkurētspējas uzlabošanai un darbinieku skaita pieaugumam

15. maijā sociālie partneri – Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS), Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) un Valsts kanceleja organizē konferenci “Kolektīvās darba attiecības: sociālo partneru autonomija nozarēs – valsts pārvaldes loma sociālā dialoga sekmēšanā”.

Konference notiek no plkst. 14.00 līdz 16.30 ALTUM telpās, Rīgā, Doma laukumā 4.

Konferences mērķis ir veicināt izpratni par sociālo partneru lomu, tiesībām un pienākumiem, kā arī skaidrot, kādi instrumenti pieejami un kādas iespējas tie sniedz nozaru autonomai pašregulācijai, kādi ir šī brīža šķēršļi un nepieciešamā rīcība to novēršanai. Sociālie partneri vēlas veicināt valsts pārvaldes izpratni par sociālo partneru lomu, tiesībām un pienākumiem, autonomiju, kā arī skaidrot nozares koplīgumu (ģenerālvienošanās) būtību, priekšrocības, sekmējot sociālā dialoga atpazīstamību. Tāpat LBAS un LDDK atgādinās par likumdevēja un izpildvaras lomu koplīgumu sekmēšanā atbilstoši starptautiskajām konvencijām un ES līgumiem.

Lai risinātu darbaspēka trūkuma un godīgas konkurences problēmjautājumus, sociālie partneri rosina stiprināt nozaru sociālo dialogu un sociālo partneru autonomiju pašiem risināt nozares attīstībai atbilstošus un svarīgus jautājumus.

Konferences laikā Eiropas Komisijas, Valsts kancelejas, Valsts kontroles, Ekonomikas ministrijas, Labklājības ministrijas un Finanšu ministrijas pārstāvji kopā ar sociālajiem partneriem – darba ņēmējiem un darba devējiem – diskutēs par valsts pārvaldes lomu sociālā dialoga sekmēšanā, kā arī identificēs potenciālos sadarbības mehānismus sekmīga sociālā dialoga attīstībai nozaru līmenī.

Kā liecina statistika, Latvijas ekonomiskā izaugsme 2019. gadā sākusi samazināt iepriekšējo gadu tempus, – šī gada pirmajā ceturksnī IKP palielinājies par 2,8%. Arī nākotnes prognozes liecina, ka IKP izaugsme vairs nesasniegs iepriekšējo gadu rādītājus. Starp iemesliem, kas bremzē valsts ekonomisko attīstību, var minēt darbaspēka trūkumu, produktivitāti, kas joprojām atpaliek no Eiropas Savienības vidējiem rādītājiem – 67% no ES-28 vidējās produktivitātes, un negodīga konkurence.

Kopš 2017. gada Latvijā arvien vairāk ir izjūtams darbaspēka trūkums. Kā liecina Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) dati, brīvo darba vietu skaits uzņēmumos kopš 2017. gada janvāra pieaudzis vairāk nekā par četrām reizēm, 2019. gada marta beigās sasniedzot 28 273 brīvas darba vietas. Visvairāk darbaspēka trūkumu izjūt būvniecības nozarē, kur marta beigās reģistrētas 9362 brīvas darba vietas. Tajā pašā laikā augsts brīvo darbavietu skaits novērojams arī administratīvo un apkalpojošo dienestu darbībā – 4204, transporta un uzglabāšanas nozarē – 3564 un apstrādes rūpniecībā – 2785. Darbaspēks trūkst arī pasta, IKT u.c. nozarēs.

Konference notiek ESF projektu “Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības divpusējā sociālā dialoga attīstība labāka tiesiskā regulējuma izstrādē uzņēmējdarbības vides sakārtošanai” Nr.3.4.2.2/16/I/002 un “Sociālā dialoga attīstība labāka tiesiskā regulējuma izstrādē uzņēmējdarbības atbalsta jomā” Nr. 3.4.2.2/16/I/001 ietvaros.