LBAS logo

Ir steidzami nepieciešama direktīva par attālināto darbu un tiesībām atslēgties

LBAS kā Eiropas Arodbiedrību konfederācijas (ETUC) dalīborganizācija aicina Eiropas Komisiju uzsākt ātru likumdošanas darbību par attālināto darbu un tiesībām atslēgties, ņemot vērā to, ka Eiropas darba devēji ir bloķējuši Eiropas sociālo partneru nolīgumu.

Kopš 2022.gada LBAS kopā ar citām ETUC dalīborganizācijām no visām ES dalībvalstīm piedalījās Eiropas sociālo partneru pārrunās, kuru mērķis bija vienoties un parakstīt nolīgumu par attālināto darbu un tiesībām atslēgties un aicināt Eiropas Komisiju to pieņemt saistošas direktīvas veidā.

Diemžēl pēc vairāk nekā gada ilgām pārrunām divas no trim Eiropas līmeņa darba devēju organizācijas atteicās parakstīt nolīguma gala tekstu. LBAS un visas ETUC dalīborganizācijas pauž nožēlu, ka darba devēji nevarēja veidot ceļu uz veiksmīgu iznākumu un atteicās no pārrunām to finālā stadijā.

LBAS pievērš uzmanību, ka attālinātā darba regulējuma nepieciešamība kopš COVID-19 pandēmijas ir kļuvusi vēl steidzamāka, jo ES darba apstākļu apsekojums liecina, ka cilvēki, kas regulāri attālināti strādā no mājām, sešas reizes biežāk strādā ārpus darba laika.

Eiropas Komisijai nekavējoties ir jāpieņem tiesību akti, lai nodrošinātu atbilstošus darba apstākļus cilvēkiem, kuri strādā attālināti. Aicinām Eiropas Komisiju nākt klajā ar direktīvu, kas var:

  • atzīt un garantēt tiesības atslēgties;
  • nodrošināt vienlīdzīgu atalgojumu un attieksmi pret attālināta darba veicējiem;
  • aizsargāt darbinieku veselību un drošību, datu aizsardzību un privātumu, kā arī novērst invazīvu darbinieku novērošanu;
  • nodrošināt, ka lēmums par attālināto darbu ir darba ņēmēja rokās un nav saistīts ar fizisku darba vietu aizstāšanu ar attālināto darbu, optimizējot izmaksas;
  • garantēt arodbiedrību iesaistīšanos, pārstāvot attālinātā darba darbiniekus, kā arī slēdzot koplīgumus attālinātā darba plānošanai un nodrošināšanai praksē.