LBAS logo

ITUC kongress: Arodbiedrības, kas cīnās par mieru un sociālo taisnīgumu

ITUC 5. kongress Austrālijā atzīmēja arodbiedrību lomu miera veidošanā, bez kuras nevar pastāvēt sociālais taisnīgums.

ITUC ģenerālsekretāre Šarana Burova, prezentējot delegātiem 2022. gada Brīvības ziņojumu: “Arodbiedrības, kas veido mieru”, sacīja: “Apmēram divi miljardi cilvēku dzīvo konfliktu skartās valstīs, un šobrīd pasaulē ir 56 valstu konflikti.

Starptautiskā humānās palīdzības arodbiedrību solidaritāte, piemēram, lielākie centieni atbalstīt darbiniekus Ukrainā, Mjanmā un citur, ir daļa no plašāka arodbiedrību centieniem veidot un uzturēt mieru un izvairīties no konfliktiem un atjaunoties pēc to sekām. Pasaulei ir jāmācās no šī piemēra.

Ja pasaules līderi var sanākt kopā, lai izskatītu klimata pārmaiņu radītos draudus, tai būtu arī jāiegulda globālā dialogā par pasākumiem konfliktu novēršanai, esošo konfliktu izbeigšanai un atjaunošanai pēc kara taisnīgā un ilgtspējīgā veidā.

Ir daudz piemēru arodbiedrību rīcībai miera, taisnīguma un demokrātijas labā. Mēs lepojamies ar šiem sasniegumiem, un no tiem gūtā iedvesma palīdzēs arodbiedrībām visur plānot un kampaņas par pamatbrīvībām, demokrātiju un mieru.”

Ziņojumā ir ietverti konkrēto gadījumu pētījumi:

  • Kolumbijā arodbiedrības ir bijušas priekšgalā gadu desmitiem ilgā cīņā par mieru un sociālo taisnīgumu.
  • Ziemeļīrijā arodbiedrību kustība jau sen ir bijusi miera un šķelšanās un sektantisma pārvarēšanas dzinējspēks.
  • Mjanmā arodbiedrības turpina savu ilgstošo miera un demokrātijas cīņu visgrūtākajos un bīstamākajos apstākļos nežēlīgās militārās diktatūras apstākļos.
  • Tunisijā UGTT un citi saņēma Nobela Miera prēmiju par darbu, lai izveidotu postdiktatūras valsti ar jaunu konstitūciju. Apņemšanās, kas joprojām ir tikpat spēcīga, saskaras ar jauniem izaicinājumiem.