LBAS logo

Izstrādāts profesionālās izglītības programmas modulis “Darba tiesības”

2017. gadā Latvijas Brīvo arodbierību savienība sadabībā ar VISC, LDDK un LOSP uzsāka īstenot Eiropas Sociālā fonda projektu “Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai” (Nr. 8.5.2.0/16/I/001). Šobrīd projekts tuvojas noslēgumam un kā viena no pēdējām aktivitātēm bija profesionālās izglītības programmas moduļa “Darba tiesības” izstrāde. Darbs pie moduļa ir pabeigts un tagad ir nonācis pie profesionālās izglītības īstenotājiem. 

Darba autore: Linda Romele, ESF projekta vecākā eksperte satura jautājumos

Darba tiesību materiāls.

E-kurss.