LBAS logo

Jaunajiem SDO un PVO datiem par nāvi darba dēļ ir jāmudina rīkoties

Jaunie SDO un PVO publiskotie skaitļi liecina, ka 19 ar darbu saistīti riska faktori katru gadu izraisa aptuveni divus miljonus nāves gadījumu.

Tomēr, pievienojot nāves cēloņus riska faktoriem, kas nav iekļauti kopīgajā ziņojumā, un ņemot vērā informācijas trūkumu sliktas uzskaites dēļ, reālais kopējais skaits pasaulē tuvinās trīs miljoniem nāves gadījumu, un pat tas, iespējams, nav viss.

ITUC ģenerālsekretāra vietnieks Owen Tudor savā runā šonedēļ notikušajā Pasaules kongresā par drošību un veselību sacīja: “Arvien pieaugošo nāves gadījumu skaitu darba dēļ varēs apturēt tikai tad, ja arodveselība un drošība kopā ar citām SDO tiks noteiktas par pamattiesībām darbā. Pamattiesības – biedrošanās brīvība, kolektīvās sarunas un brīvība no diskriminācijas, bērnu darba un piespiedu darba. Tas jāpabeidz ikgadējā SDO konferencē nākamgad, lai veicinātu valdību stingrāku rīcību, lai novērstu nāvi un slimības darbā gan privātajā, gan publiskajā sektorā.”

Kamēr SDO neatzīst arodveselību un drošību kā pamatprincipu un tiesības darbā, cilvēki turpinās nevajadzīgi mirt sava darba dēļ. Viens darbinieks mirst ik pēc 10 sekundēm, tomēr mēs zinām, kas jādara, lai aizsargātu cilvēkus:

  • riska novērtējumi;
  • vispārēja piekļuve arodveselības pakalpojumiem;
  • darba ņēmēju un arodbiedrību līdzdalība darba drošības un veselības aizsardzības komitejās valsts drošības iestādēs;
  • dodot darbiniekiem tiesības atteikties no bīstama darba; un
  • pieprasīt ziņot par slimībām, kuras iegūtas vai pasliktinājušās darbā.

“Mēs arī ceram, ka SDO un PVO pabeigs šo darbu, fiksējot nelaimes gadījumus un slimības, kas nav ietvertas viņu nesenajā paziņojumā, ieskaitot sarakstu, kas ietverts SDO Ieteikumā Nr. 194,” piebilda Owen Tudor.