LBAS logo

Jaunākais regulējumā Covid-19 pandēmijas laikā 09.11.2021.-10.11.2021.

– No 15.novembra atcels īpaši stingros Covid-19 ierobežojumus; Visas darbības klātienē notiks zaļajā režīmā, izņemot kritiski nepieciešamos pakalpojumus, kā arī atceļot tā saucamo mājsēdi jeb komandantstundu

– Nodarbinātie, kuri līdz 15.novembrim būs sākuši vakcinācijas kursu, taču vēl nebūs saņēmuši derīgu Covid-19 vakcinācijas sertifikātu, varēs turpināt pildīt darba pienākumus attālināti vai klātienē. Šīm personām vakcinācijas sertifikāta iegūšanas gala termiņš ir šā gada 15.decembris. Līdz tam nodarbinātie klātienē turpina darbu, uzrādot testēšanas sertifikātu, kas ir ne vecāks par 72 stundām, turklāt testēšana jāveic par saviem līdzekļiem, ja nav citas vienošanās ar darba devēju

– Covid-19 kontaktpersonas statusā nokļuvuši vakcinēti vai pārslimojuši darbinieki un skolēni no 15.novembra varēs neievērot mājas karantīnu, ja iestāde organizēs šo personu pārbaudi ar antigēna testiem katru reizi pirms darba dienas sākuma

– Skolās mācības no 15.novembra notiks klātienē. Attālināti mācības var notikt, ja vismaz 1/3 klases atrodas mājas karantīnā. Koledžās, augstskolās un pieaugušo izglītībā mācības klātienē iespējamas ar vakcinēšanās/pārslimošanas sertifikātu, bez sertifikāta mācību process tiek organizēts attālināti. Jānodrošina dažādu klašu, grupu un kursu plūsmu nepārklāšanās

– Cilvēkiem bez Covid-19 vakcinācijas/pārslimošanas sertifikāta no 15.novembra pieejamas šādas tirdzniecības vietas, kuru platība nepārsniedz 1500 kv.m. un ir atsevišķa ieeja no ārpuses: pārtikas veikali, aptiekas, optikas veikali, dzīvnieku barības veikali un veterinārās aptiekas, preses tirdzniecības vietas, higiēnas preču veikali. Tāpat pieejamas degvielas uzpildes stacijas, transporta biļešu kases un tirgu ārējās teritorijas. Veikalos jānodrošina ne mazāk kā 25 m2 vienam klientam no tirdzniecības telpas; Arī bez sertifikāta var saņemt pakalpojumus, kurus nav iespējams sniegt attālināti. Tostarp finanšu, pasta, telekomunikāciju, remonta, izmitināsanas, foto dokumentiem u.c. pakalpojumus

– Brīvdienās un svētku dienās tirdzniecības centros ar telpu platību virs 1500 m2 un vairāk nekā 5 tirdzniecības vietām drīkstēs strādāt tikai pārtikas veikali, aptiekas, optikas veikali, dzīvnieku barības veikali un veterinārās aptiekas, preses tirdzniecības vietas, higiēnas preču veikali, nepieciešamāko saimniecisko pakalpojumu sniedzēji, kā arī veikali ar atsevišķu ieeju no ārpuses

– Arī pēc 15.novembra būs aizliegts iekštelpās sniegt izklaides, atrakciju un azartspēļu pakalpojumus. Aizliegta ielu tirdzniecības organizēšana, tostarp Ziemassvētku tirdziņi

– No 15.novembra atjaunos kultūrvietu darbību klātienē, kā arī iespēju organizēt un apmeklēt publiskus kultūras pasākumus, ievērojot epidemioloģiskās drošības nosacījumus. Pasākumi un kultūras pakalpojumi klātienē būs sniedzami un pieejami tikai ar derīgu vakcinācijas vai Covid-19 pārslimošanas sertifikātu. Maksimālais pieļaujamais apmeklētāju skaits kultūras pasākumos noteikts līdz 500 personām, kā arī kultūras pasākumos būs jāievēro vairāki drošības pasākumi

– Lai mazinātu Covid-19 ierobežojumu ietekmi, tirdzniecības centri atbalstā saņems apmēram 30 miljonus eiro, sporta centri – 15 miljonus eiro, kultūras, atpūtas un izklaides vietas – piecus miljonus eiro. Atbalstu varēs saņemt tirdzniecības centri, kuru platība ir lielāka par 1500 kvadrātmetriem un kuri būs piemērojuši vismaz 50% nomas maksas atlaidi saviem apakšnomniekiem, kā arī būs saskārušies ar vismaz 30% ieņēmumu kritumu no nomas maksām. Atbalsts paredzēts 15 eiro apmērā par vienu kadastrā uzrādīto tirdzniecības centra platības kvadrātmetru.  Savukārt sporta centriem un kultūras, atpūtas un izklaides vietām atbalsts paredzēts 25 eiro apmērā par kvadrātmetru.  Atbalsts paredzēts par laika periodu līdz 15.novembrim. Lai atbalstu izmaksātu, vēl jāsaņem apstiprinājums no Eiropas Komisijas

– Piešķir 18,5 miljonus eiro senioru 20 eiro pabalsta izmaksai novembrī un decembrī

– Precizē atbalsta saņemšanas nosacījumus Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmējiem

– Pagarina Covid-19 sertifikāta uzrādīšanas termiņu darba attiecībās

No 15.novembra atcels īpaši stingros Covid-19 ierobežojumus

No nākamās pirmdienas, 15.novembra, Latvijā tiks atcelti Covid-19 dēļ noteiktie īpaši stingrie ierobežojumi, otrdien nolēma valdība.

Ministru kabinetā apstiprinātie grozījumi rīkojumā par ārkārtējās situācijas ieviešanu pamatā paredz saglabāt tās prasības, kas bija noteiktas ar no šī gada 11.oktobra līdz 20.oktobrim, nodalot, ka visas darbības klātienē notiek zaļajā režīmā, izņemot kritiski nepieciešamos pakalpojumus, kā arī atceļot tā saucamo mājsēdi jeb komandantstundu.

Attiecībā uz veikaliem, lai novērstu situācijas, kad veikalos nav iespējams adekvāti nodalīt plūsmas, noteikts, ka lielie veikali, tai skaitā pārtikas un higiēnas preču veikali, kuru platība pārsniedz 1500 kvadrātmetrus, pakalpojumu sniedz tikai zaļajā režīmā. Savukārt nedrošā vidē var tirgot tikai noteiktās pirmās nepieciešamības preces. Tāpat lielie veikali nevarēs strādāt brīvdienās.

Grozījumi paredz arī, ka no 15.novembra klātienē atsāksies izglītības process. Pamatizglītības pakāpē būs jānodrošina, ka dažādu grupu, klašu vai kursu izglītojamo plūsmas nepārklājas – vienlaikus neatrodas vienā mācību telpā, kā arī nepārklājas ārā starpbrīžos. Minēto prasību attiecībā uz izglītojamo grupu, klašu vai kursu nepārklāšanos vienā mācību telpā var nepiemērot vidējās izglītības pakāpē atbilstoši izglītības programmas specifikai. Ir pieļaujama pirmsskolas izglītības programmas īstenošana apvienotās grupās no vienas izglītības iestādes, pēc iespējas nodrošinot apvienotās grupas izglītojamo sastāva nemainību.

Plānots, ka izņēmums vidējās izglītības pakāpē ir piemērojams, ievērojot, piemēram, jaunajā valsts vispārējās vidējās izglītības standartā noteikto par padziļināto kursu īstenošanu 11. un 12.klasē, kura ietvaros atsevišķos mācību priekšmetos ir nepieciešams pārklāties izglītojamiem no vairākām klasēm, neievērojot noteikto klases “burbuli”, jo padziļinātos kursus nav iespējams īstenot katrā klasē atsevišķi. Līdzīgi izņēmumi pieļaujami arī attiecībā uz profesionālo izglītību.

Izglītības iestādei maksimāli iespēju robežās jāievēro “burbuļa” princips arī izglītojamo ēdināšanas laikā, taču gadījumā, ja to nav iespējams izdarīt, tad izglītības iestādei ir jāizvērtē un pēc iespējas, piemēram, jānosaka ēdināšanas grafiks pa klašu grupām, atstatus jānovieto attiecīgo klašu galdi.

Lai nodrošinātu izglītojamo dažādu grupu, klašu vai kursu nepārklāšanos, izglītības iestāde var mācību procesu rotācijas kārtībā īstenot attālināti ne vairāk kā piecas darba dienas mēnesī pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē, izņemot 1.-6. klasi. Izglītības iestāde ir tiesīga, izvērtējot situāciju konkrētajā izglītības iestādē, lemt par rotācijas piemērošanu, īstenojot 7.-12.klašu izglītojamiem, piemēram, pilnu mācību nedēļu mēnesī vai vienu dienu katru nedēļu attālināti.

Vienlaikus grozījumi paredz, ka atbilstoši izglītības iestādes vadītāja ar iestādes dibinātāju saskaņotam lēmumam un, ievērojot izglītības iestādē noteikto kārtību, mācības var īstenot attālināti pamata un vidējās izglītības pakāpes izglītojamiem, izvērtējot attiecīgās klases mācību priekšmetu pedagogu un citu izglītības iestādē nodarbināto pieejamību kvalitatīva mācību procesa īstenošanai un nodrošināšanai klātienē.

Tāpat līdz šim regulējums paredzēja, ka pieaugušo izglītība klātienē var notikt epidemioloģiski drošā vai daļēji drošā vidē. Izvērtējot epidemioloģisko situāciju un ņemot vērā arī to, ka regulējums attiecas uz pieaugušajiem, grozījumi paredz, ka pieaugušo izglītības programmas – gan formālās, gan neformālās, kā arī cita veida mācību īstenošana un apguve klātienē var notikt tikai epidemioloģiski drošā vidē, tas ir, minētajās mācībās piedalās tikai personas ar Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.

Sporta jomā pēc mājsēdes beigām pamatā tiks saglabātas prasības, kas bija spēkā laika posmā no 11.oktobra līdz 20.oktobrim, vienlaikus prasību par darbību epidemioloģiski drošā vidē attiecinot arī uz Latvijas izlases, tai skaitā jauniešu un junioru, Latvijas Olimpiskās vienības un Latvijas Paralimpiskās vienības sportistu, komandu sporta spēļu starptautisko un augstāko līgu komandu sportistu, kā arī Murjāņu sporta ģimnāzijas un augstas klases sportistu sagatavošanas centru izglītojamo sporta treniņu norisi.

Vienīgais izņēmums, kad sporta sacensības drīkstēs norisināties epidemioloģiski daļēji drošā vidē, turpmāk būs tikai attiecībā uz starptautiskiem sporta pasākumiem, turklāt tikai gadījumā, ja tiks nodrošināta to norise “burbuļa formātā”, kas paredz visu sacensību organizēšanā un norisē iesaistīto personu pilnīgu nošķiršanu no pārklāšanās ar sacensību organizēšanā un norisē neiesaistītām personām.

No 15.novembra sporta treniņiem norisinoties epidemioloģiski drošā vidē, ir jāievēro nosacījums, ka vienai personai ir nodrošināti ne mazāk kā 15 kvadrātmetri treniņa norises telpas platības. Šāds nodrošināmās platības apjoms ir noteikts, ņemot vērā faktu, ka sporta treniņā fizisko aktivitāšu laikā notiek dalībnieku aktīva pārvietošanās, var tikt neievērota divu metru distance, kā arī fizisko aktivitāšu laikā netiek lietotas sejas maskas.

Tāpat, lai izvērtētu droša iekštelpu sporta treniņu norisei izvirzāmās papildus prasības bērniem līdz 12 gadiem, kas perspektīvā ļautu paplašināt iekštelpu treniņu iespējas, Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) sadarbībā ar attiecīgo sporta veidu sporta federācijām plāno īstenot izmēģinājumprojektus iekštelpu sporta treniņu norisei hokejā, daiļslidošanā un šorttrekā ledus hallēs, kā arī sporta peldēšanā publiskas lietošanas peldbaseinos.

Reizē grozījumos arī noteikts, ka, lai valsts valodas prasmes pārbaude kā publisks pakalpojums tiktu nodrošināta ar 15.novembri, šo pakalpojumu sniegs tikai epidemioloģiski drošā vai daļēji drošā vidē.

No nākamās nedēļas klientus bez Covid-19 sertifikātiem turpinās apkalpot tikai pirmās nepieciešamības veikalos

No nākamās pirmdienas, 15.novembra, līdz ārkārtējās situācijas beigām nākamā gada 11.janvārī “nedrošajā režīmā” jeb bez Covid-19 sertifikātu uzrādīšanas turpinās darboties tikai pirmās nepieciešamības veikali, otrdien nolēma valdība.

Bez Covid-19 sertifikātiem būs pieejami tirdzniecības pakalpojumi iekštelpās, ja kopējā apmeklētājiem publiski pieejamā telpu platība nav lielāka par 1500 kvadrātmetriem un ja ir atsevišķa ieeja, varēs darboties pārtikas veikali, medicīnas preču veikali, optikas veikali, dzīvnieku barības veikali, preses tirdzniecības vietas, higiēnas preču veikali.

Šajās tirdzniecība vietās, izņemot aptiekas, jānosaka tāds maksimālais apmeklētāju skaits, lai nodrošinātu ne mazāk kā 25 kvadrātmetri no publiski pieejamās iekštelpu platības uz apmeklētāju. Savukārt aptiekās, kas veic vakcināciju pret Covid-19 vai izsniedz testēšanas sertifikātus, noteikta prasība vienai personai nodrošināt ne mazāk kā 15 kvadrātmetrus no publiski pieejamās telpu platības.

Tāpat epidemioloģiski nedrošā vidē jeb “sarkanajā” drošības režīmā strādās – degvielas uzpildes stacijas, autoostas un dzelzceļa stacijās esošās biļešu tirdzniecības kases, kurās tiek pārdotas biļetes tikai uz iekšzemes maršrutiem, kā arī tirgi ārtelpās un ielu tirdzniecības vietas, tirdzniecības pakalpojumu sniedzējam un pircējiem ielu tirdzniecības vietās un atklātā tirgus teritorijā tirdzniecības laikā lietojot sejas maskas.

Tikmēr pretēji – “zaļajā” režīmā jeb ar Covid-19 sertifikātu – tirdzniecības pakalpojumus varēs sniegt jebkurā tirdzniecības vietā iekštelpās, nosakot tādu maksimālo apmeklētāju skaitu, lai nodrošinātu ne mazāk kā 15 kvadrātmetri no publiski pieejamās iekštelpu platības uz apmeklētāju, kā arī lietojot mutes un deguna aizsegus.

Visās tirdzniecības vietās iepirkšanās līdzekļu, tai skaitā grozu, ratu vai tirdzniecības dalībnieka nodrošināto iepirkšanās somu skaits kopā nedrīkst pārsniegt maksimāli atļauto apmeklētāju skaitu tirdzniecības vietā. Ja tirdzniecības vietā tiek nodrošināta iepirkšanās līdzekļu pieejamība apmeklētājiem, atrašanās tirdzniecības vietā bez iepriekš minētajiem iepirkšanās līdzekļiem ir aizliegta.

Tirdzniecības un pakalpojumu sniegšanas vietu darba laiks noteikts no plkst.6 līdz plkst.21, izņemot pirmās nepieciešamības preču veikalus, kas drīkst darboties bez darba laika ierobežojumiem.

Tāpat uz visu ārkārtējās situācijas laiku aizliegta ielu tirdzniecības organizēšana, piemēram, gadatirgu, Ziemassvētku tirdziņu un tam līdzīgu tirdzniecības pasākumu organizēšana.

Savukārt brīvdienās un svētku dienās aizliegta tirdzniecības pakalpojumu sniegšana tirdzniecības centros, kur telpu platība ir virs 1500 kvadrātmetriem un ir vismaz piecas tirdzniecības vietas, izņemot iepriekš minētās pirmās nepieciešamības tirdzniecības vietas un pirmās nepieciešamības pakalpojumu sniegšanas vietas. Vienlaikus tirdzniecības centros brīvdienās un svētku dienās atļauta būs arī tādu pakalpojuma sniegšanas vietu un tirdzniecības vietu darbība, kurām ir atsevišķa ieeja un tiek nodrošināta apmeklētāju plūsmas nodalīšana no tirdzniecības centra koplietošanas telpām.

Vienlaikus attālināti iegādāto preču izsniegšana iekštelpās tirdzniecības vietās, kas strādā epidemioloģiski drošā vidē, jāorganizē, nodrošinot atsevišķu apmeklētāju plūsmu, kas pilnībā tiek nodalīta no epidemioloģiski drošā vidē sniegtajiem tirdzniecības pakalpojumiem un ar atsevišķu ieeju, vai arī izsniedzot preces ārpus telpām.

Tirdzniecībai noteiktās prasības neattiecas uz tirdzniecības vietām ieslodzījuma vietās.

Kā ziņots, Ministru kabinets otrdien apstiprināja detalizētu regulējumu “dzīvei no 15.novembra”, kas paredz lielāku brīvību pakalpojumu saņemšanā cilvēkiem ar Covid-19 sertifikātiem, komandantstundas atcelšanu, kā arī izglītības nodrošināšanu klātienē.

No 15.novembra visās izglītības iestādēs mācību procesu atkal organizēs klātienē

No 15.novembra izglītības process visās pakāpēs atkal notiks klātienē, to paredz otrdien valdībā apstiprinātie grozījumi rīkojumā “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”.

Izglītības iestādēm būs jāievēro visi jau līdz šim īstenotie drošības pasākumi – visiem jālieto sejas maskas, jāievēro distancēšanās, jāvēdina telpas, jāievēro higiēna, kā arī jāveic testēšana. Lai atgriešanās skolā būtu droša, 4.-12.klašu skolēnu rutīnas testēšana skolās notiek jau šonedēļ, uzsver IZM.

Izglītības procesa īstenošanā pamatizglītības pakāpē tiek nodrošināts, ka dažādu grupu, klašu vai kursu izglītojamo plūsmas nepārklājas – vienlaikus neatrodas vienā mācību telpā, kā arī nepārklājas ārā starpbrīžos. Šo prasību var nepiemērot vidējās izglītības pakāpē atbilstoši izglītības programmas specifikai – saistībā ar jaunajā valsts vispārējās vidējās izglītības standartā paredzēto padziļināto kursu īstenošanu 11. un 12.klasē.

Lai nodrošinātu skolēnu, dažādu grupu, klašu vai kursu nepārklāšanos, izglītības iestāde var mācību procesu rotācijas kārtībā īstenot attālināti ne vairāk kā piecas darba dienas mēnesī pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē, izņemot 1.-6.klasi.

Pamata un vidējās izglītības pakāpes izglītības iestādēs izglītības procesu var īstenot attālināti, izvērtējot attiecīgās klases, grupas, kursa mācību priekšmetu pedagogu un citu izglītības iestādē nodarbināto pieejamību kvalitatīva mācību procesa īstenošanai un nodrošināšanai klātienē. Šie lēmumi jāsaskaņo ar izglītības iestādes dibinātāju, un attālinātās mācības īsteno saskaņā ar izglītības iestādē noteikto kārtību.

Grozījumi noteikumos par Epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, kas stāsies spēkā jau šonedēļ, paredz arī to, ka papildus jau noteiktajiem gadījumiem, kādos izglītības process var tikt īstenots attālināti, tas pieļaujams arī pamata un vidējās izglītības pakāpes skolēniem, ja vismaz 1/3 no klases, grupas, kursa izglītojamiem izglītības procesu īsteno attālināti noteiktās mājas karantīnas dēļ.

Iespēju robežās “burbuļa” princips skolai jāievēro arī skolēnu ēdināšanas laikā. Gadījumā, ja to nav iespējams izdarīt, izglītības iestādei jāizvērtē un pēc iespējas jānosaka, piemēram, ēdināšanas grafiks pa klašu grupām, jānovieto atstatus attiecīgo klašu galdi. Izglītības iestāde ar ēdināšanas pakalpojumu sniedzēju vienojas par labāko risinājumu, ievērojot mācību stundu sarakstu/plānojumu, kā arī ņemot vērā iestādē pastāvošo izglītojamo plūsmu plānojumu, lai mazinātu ciešu kontaktēšanos.

Visās izglītības iestādēs gan skolēni, gan nodarbinātie lieto sejas maskas gan stundu laikā, gan ārpus tām.

Šodien veiktie grozījumi noteikumos par Epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai arī paredz, ka vispārējās izglītības ieguvē 2021./2022. mācību gadā 3., 6., 9. un 12.klasē mācību priekšmetā var neizlikt pirmā semestra vērtējumu. Šādā gadījumā vērtējumu mācību priekšmetā nosaka, ņemot vērā 2021./2022.mācību gadā iegūtos summatīvos vērtējumus.

Pirmsskolas izglītības iestādēs pieļaujama izglītības programmas īstenošana apvienotās grupās no vienas izglītības iestādes, pēc iespējas nodrošinot apvienotās grupas bērnu sastāva nemainību.

Tāpat svarīgi uzsvērt, ka arī uz pirmsskolas izglītībā iesaistītajiem attiecas grozījumi, kas paredz iespēju kontaktpersonai, kurai pēc pēdējā kontakta ar Covid-19 inficētu personu noteikta 14 dienu ilga mājas karantīna, to var pārtraukt pēc negatīva RNS testa, kas veikts ne agrāk kā septītajā dienā pēc pēdējā kontakta ar inficēto personu.

Interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmās klātienē bez ierobežojumiem var piedalīties skolēni ar vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.

Tie bērni, kuri nav pilnībā vakcinēti vai pārslimojuši Covid-19, nodarbībās var piedalīties attālināti vai klātienē ar negatīvu Covid-19 testa rezultātu, ja vienas klases, grupas vai kursa ietvaros (ja izglītojamie vienlaikus nav citu klašu, grupu vai kursu izglītojamie) tajā izglītības iestādē, kurā izglītojamais apgūst izglītības programmu pirmsskolas, pamatizglītības vai vidējās izglītības pakāpē, individuāli, gadījumā, ja bērni dzīvo vienā mājsaimniecībā.

Nodarbībās ārpus telpām darboties drīkst ne vairāk kā 20 skolēni no dažādām klasēm, grupām vai kursiem.

Pirmsskolas vecuma bērniem testi nav jāveic un joprojām netiek organizētas nometnes.

Augstskolās un koledžās klātienē studiju procesā piedalās, tiek nodarbināti un sniedz pakalpojumus tikai ar derīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu. Personas, kam ir nepieciešamais atzinums par vakcinācijas atlikšanu, līdz vakcinācijas kursa pabeigšanai studiju procesā piedalās tikai attālināti.

Klātienes profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides, neformālās izglītības programmu apguve pieaugušajiem, tai skaitā interešu izglītību, pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas, kā arī cita veida mācības, kuru apguves rezultātā tiek izsniegts apliecinājuma dokuments, tiek īstenota tikai epidemioloģiski drošā režīmā. Jāievēro arī vairāki nosacījumi, proti, mācības notiek pēc iepriekšēja pieraksta, vienai personai tiek nodrošināti ne mazāk kā trīs kvadrātmetri no publiski pieejamās telpu platības.

Vienā mācību grupā drīkst būt ne vairāk kā 20 personas, jānodrošina telpu ventilācija ar mehāniskās ventilācijas sistēmu vai dabīgo ventilāciju, lai oglekļa dioksīda (CO2) līmenis nepārsniedz 1000 ppm, un atbilstoši iespējām tiek nodrošināta nepārtraukta vai regulāru gaisa kvalitātes kontrole.

Darbā ar jaunatni klātienes aktivitātes, sniedzot nepieciešamo atbalstu, iekštelpās īsteno epidemioloģiski drošā vidē. Ārtelpās var piedalīties darbinieki un jaunieši, kuriem ir vakcinācijas, pārslimošanas vai testēšanas sertifikāts, kā arī izglītojamie, kuri ir veikuši Covid-19 testu izglītības iestādē organizētā skrīninga ietvaros, ja vienā grupā pulcējas ne vairāk kā 20 personas, neskaitot jaunatnes darbiniekus.

Izglītības iestādē nodarbinātie, kuri ir sākuši vakcināciju līdz 15.novembrim un sertifikāts tiks iegūts līdz 15.decembrim, varēs turpināt pildīt savus amata pienākumus klātienē, uzrādot testēšanas sertifikātu, kas izdots ne agrāk kā pirms 72 stundām. Testu izmaksas darbiniekam jāapmaksā no saviem līdzekļiem, ja nav citas vienošanās ar darba devēju.

Pilnībā vakcinētie vai pārslimojušie darbinieki, izglītojamie un izglītojamo asistenti, kas ir identificēti kā kontaktpersonas, varēs neievērot mājas karantīnu, lai veiktu darba pienākumus vai piedalītos izglītības procesā klātienē, ja iestādes vadītājs organizē darbinieka vai izglītojamā skrīningu ar antigēna testu, kas veicams iestādes vadītāja nozīmētas atbildīgās personas uzraudzībā. Tests jāveic septiņu dienu laikā pēc kontakta ar inficēto personu – katru reizi pirms darba dienas vai maiņas, vai klātienes mācību dienas uzsākšanas.

Grozījumi noteikumos par Epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, kas stāsies spēkā jau šonedēļ, paredz, ka kontaktpersonai, kurai pēc pēdējā kontakta ar Covid-19 inficētu personu noteikta 14 dienas ilga mājas karantīna, to var pārtraukt jau pēc RNS testa, kas veikts ne agrāk kā septītajā dienā pēc pēdējā kontakta ar inficēto personu, ja testa rezultāts ir negatīvs.

Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) ir izstrādājis detalizētus ieteikumus izglītības iestādēm izglītojamo testēšanai un rīcībai, ja tiek konstatēts Covid19 gadījums, ieteikumi pieejami SPKC tīmekļvietnē “https://www.spkc.gov.lv/lv/media/15735/download “.

IZM aicina katru skolēnu, vecāku un izglītības darbinieku atbildīgi izturēties pret valstī noteiktajiem drošības pasākumiem, līdz minimumam samazināt fiziskos kontaktus, lai visi kopīgi varētu samazināt Covid-19 izplatību. Visus, kuri var, IZM aicina vakcinēties pret Covid-19, jo tas ir vienīgais veids, kādā pārvarēt Covid-19 pandēmiju un atgriezties dzīvē bez ierobežojumiem un bailēm.

No 15.novembra atsāksies kultūras pasākumu norise un kultūrvietu darbība epidemioloģiski drošajā režīmā

Valdība otrdien lēma no 15.novembra atjaunot kultūrvietu darbību klātienē, kā arī iespēju organizēt un apmeklēt publiskus kultūras pasākumus, ievērojot epidemioloģiskās drošības nosacījumus, aģentūru LETA informēja Kultūras ministrijas sabiedrisko attiecību speciāliste Dace Vizule.

Līdz ar to Kultūras un mediju jomā darbība līdz ārkārtējās situācijas beigām nākamā gada 11.janvārim, turpināsies “zaļajā” – drošajā režīmā.

Pasākumi un kultūras pakalpojumi klātienē sniedzami un pieejami tikai ar derīgu vakcinācijas vai Covid-19 pārslimošanas sertifikātu.

Maksimālais pieļaujamais apmeklētāju skaits kultūras pasākumos noteikts līdz 500 personām.

Kultūras pasākumos būs jāievēro vairāki drošības pasākumi – apmeklētājiem jāatrodas fiksētās, personalizētās sēdvietās, tostarp blakus sēdvietās varēs atrasties ne vairāk kā divas personas.

Starp katrām blakus esošajām sēdvietām būs jānodrošina ne mazāk kā divu sēdvietu distance vai aizsargbarjera. Sēdvietas rindās būs jāizkārto pamīšus – šaha laukuma veidā.

Būs jānodrošina, ka apmeklētāji, kuri atrodas nodalītos sektoros, savstarpēji nesatiekas, kā arī nedrīkstēs pieļaut apmeklētāju un personāla drūzmēšanos un jānodrošina divu metru distances ievērošana ārpus sēdvietām.

Pasākuma rīkotājiem būs jānodrošina biļešu personalizāciju un apmeklētājiem jālieto mutes un deguna aizsegs gan pasākumos, kas notiek telpās, gan pasākumos ārpus telpām.

Tāpat kā iepriekš kultūras pasākumus “zaļajā režīmā” varēs apmeklēt pieaugušie ar Covid-19 vakcinācijas un pārslimošanas sertifikātiem, ņemot līdzi arī savus nepilngadīgos bērnus.

Bērniem līdz 12 gadu vecumam nav jāveic Covid-19 testi, savukārt bērniem, kuri sasnieguši 12 gadu vecumu, jāuzrāda Covid-19 vakcinācijas, pārslimošanas vai testēšanas sertifikāts, vai laboratorijas izziņa par pēdējo 72 stundu laikā veiktu negatīvu skrīninga testu, kas veikts izglītības procesa ietvaros.

Pasākuma rīkotājam jānodrošina atsevišķs sektors, kurā ierādāmas vietas vecākiem ar bērniem.

Visiem kultūrvietu darbiniekiem, kuri strādā klātienē, tajā skaitā pilnībā vakcinētām un pārslimojušām personām, ierodoties darba vietā, būs pienākums rakstveidā apliecināt, ka tām nav akūtu elpceļu infekcijas slimības pazīmju, nav pienākuma ievērot izolāciju, mājas karantīnu vai pašizolāciju un nav zināms, ka pēdējo 10 dienu laikā tās bijušas tiešā kontaktā ar Covid-19 inficētu personu.

Lai mazinātu Covid-19 izplatības riskus, valdības lēmums paredz, ka turpmāk ar paštestu veikšanu tiks aizstāts regulārais skrīnings arī kultūras institūciju darbībā, kur darbiniekiem pienākumu veikšana ir saistīta ar epidemioloģisku risku, piemēram, profesionālajos teātros, orķestros, koros un citviet.

Paštestus varēs veikt divas reizes nedēļā, pārbaudot visas personas, tajā skaitā vakcinētās. Tiks nodrošināts pietiekams paštestu skaits, lai varētu atkārtot testēšanu kļūdu gadījumos, un varētu pēc nepieciešamības veikt testus simptomu gadījumos.

Kultūrvietās – muzejos, bibliotēkās, arhīvos, kultūras centros, mākslas galerijās, izstāžu zālēs, brīvdabas estrādēs, teātros, koncertzālēs – gan apmeklētājiem, gan darbiniekiem un pakalpojumu sniedzējiem, obligāta prasība uzrādīt Covid-19 sertifikātu.

Apmeklētāju skaits šajās kultūrtelpās būs jānosaka, paredzot vienam apmeklētājam vai vienas mājsaimniecības pārstāvjiem 15kvadratmetrus no publiski pieejamās telpas platības.

Noteikumi paredz iespēju “zaļajā” režīmā amatiermākslas mēģinājumos tikties līdz 20 dalībniekiem grupā, vienai personai nodrošinot ne mazāk kā 15 kvadrātmetrus no mēģinājumam paredzētās telpas platības.

Izmantojot ģērbtuves, to aizpildījums vienlaikus nedrīkstēs pārsniegt 25%, grupas dalībnieku plūsma nedrīkstēs pārklāties ar citu personu plūsmām un mēģinājuma laikā būs jānodrošina divu metru distance, izņemot deju nodarbību laikā.

Profesionālās ievirzes izglītības programmu apguve mūzikas un mākslas skolās izglītojamiem, kuri nav pilnībā vakcinēti vai Covid-19 vīrusu pārslimojuši, paredzēta tikai attālināti vai klātienē tikai individuālās nodarbībās, kā arī vienas grupas, klases vai kursa izglītojamiem, kuri vienlaikus nav citu dažādu grupu, klašu vai kursu izglītojamie.

Kultūras augstskolu un koledžu izglītības studiju procesā klātienē drīkstēs piedalīties tikai personas ar vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.

Pēc 15.novembra vēl arvien būs slēgtas izklaižu vietas un azartspēļu zāles

Pēc 15.novembra klātienē iekštelpās vēl arvien būs aizliegts sniegt saimnieciskos pakalpojumus, kas saistīti ar izklaidi, azartspēlēm, derībām un atrakcijām, otrdien nolēma valdība.

Valsts kancelejas direktors un Operatīvās vadības grupas vadītājs Jānis Citskovkis valdības sēdes laikā norādīja, ka, jau iepriekš lemjot par par “zaļo lokdaunu”, kas bija spēkā no 11. līdz 21.oktobrim, tika ierobežoti vairāki ar izklaides pasākumiem saistīti pakalpojumi – atrakcijas, batutu parki, akvaparki, azartspēles.

Tādējādi arī pašlaik, izejot no stingrajiem ierobežojumiem, noteikts, ka ir jāturpina mazināt kontaktu skaits. Visi ar izklaidi saistīto pakalpojumu slēgšana būšot tas, kas palīdzētu šo mērķi sasniegt.

Vienlaikus Citskovskis atzīmēja, ka gan izklaides, gan tirdzniecības jomās regulējumu varētu arī mainīt, ja epidemioloģiskās situācijas uzlabojums būtu pietiekams.

Latvijas Spēļu biznesa asociācija (LSBA) aģentūru LETA informēja, ka pēc valdības sēdes ir neizpratnē par lēmumu ietekmi uz azartspēļu komersantiem un vairāk nekā 2000 nozarē strādājošajiem darbiniekiem. Tāpat asociācijas ieskatā, liedzot pēc 15.novembra strādāt, tiek pārkāpts valdības solījums pēc “mājsēdes” atjaunot darbību “zaļajā” režīmā.

LSBA uzsver, ka azartspēļu nozare paļāvās uz valdības solījumu, ka, beidzoties “mājsēdei”, uzņēmumi, kas spēj nodrošināt epidemioloģiski drošus apstākļus, varēs atsākt darbību. Šādā veidā ir konstruēti arī atbalsta mehānismi, kas ir paredzēti līdz 15.novembrim. Neskatoties uz to, ka valdības atbalsts lieliem uzņēmumiem esot drīzāk simbolisks un darbiniekiem nodrošina vien minimālus iztikas līdzekļus, azartspēļu uzņēmumi esot gatavojušies darbības atsākšanai un saglabājuši darba tiesiskās attiecības ar darbiniekiem.

LSBA prezidents Arnis Vērzemnieks uzskata, ka valdības sēdē neizskanēja argumenti vai kritēriji, kādēļ azartspēļu nozare nedrīkstēs atjaunot darbību. Viņš uzsver, ka nozarei, kas spēj strādāt “zaļajā režīmā”, darbība tiek liegta, norādot vien uz nepieciešamību mazināt kontaktēšanos.

“Pēc darbības atjaunošanas šā gada vasarā azartspēļu vietās dienā ienāk vidēji 10 – 15 cilvēki. Vienlaikus – tiks atļauti pasākumi ar dalībnieku skaitu līdz pat 500 apmeklētājiem,” neizpratni pauž Vērzemnieks.

Tāpat asociācijā uzsver, ka vakcinācijas aptvere LSBA biedru uzņēmumos ir gandrīz simtprocentīga. Uzņēmumi jau kopš pagājušā gada strādā saskaņā ar striktu rīcības plānu, saskaņā ar Veselības ministrijas un Slimību profilakses un kontroles centra vadlīnijām.

LSBA vērš uzmanību likuma “Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli” 19.panta otrajai daļai, saskaņā ar kuru ārkārtējās situācijas laikā pieņemtajiem pārvaldes lēmumiem, kas nosaka ierobežojumus un papildu pienākumus, jābūt ar leģitīmu mērķi, samērīgiem, nediskriminējošiem, pamatotiem un nepieciešamiem katrā konkrētajā valsts apdraudējuma gadījumā.

Vērzemnieka ieskatā valdības lēmums ir prettiesisks, jo tas liedz azartspēļu nozarei strādāt un, politisku apsvērumu ietekmē, valdība nav paredzējusi zaudējumu kompensācijas mehānismu, kā tas ir citām nozarēm.

“Cieš gan darbinieki, gan uzņēmumi, gan Latvijas ekonomika,” norāda LSBA prezidents, piebilstot, ka asociācija apsver iespēju vērsties Eiropas Komisijā, lai pievērstu uzmanību diskriminējošajai attieksmei pret valstī legālu un stingi kontrolētu uzņēmējdarbības formu.

Covid-19 kontaktpersonas statusā nonākuši vakcinēti darbinieki un skolēni varēs neievērot karantīnu, veicot pārbaudi ar antigēna testiem

Covid-19 kontaktpersonas statusā nokļuvuši vakcinēti vai pārslimojuši darbinieki un skolēni no 15.novembra varēs neievērot mājas karantīnu, ja iestāde organizēs šo personu pārbaudi ar antigēna testiem katru reizi pirms darba dienas sākuma, otrdien nolēma valdība.

Lai kritiski svarīgās nozares pandēmijas laikā spētu turpināt savu darbu, valdība noteica, ka vakcinēti vai pārslimojuši darbinieki un izglītojamie, kas ir identificēti kā kontaktpersonas, var neievērot mājas karantīnu, ja iestādes vadītājs nodrošina šo cilvēku skrīningu ar antigēna testiem katru reizi pirms darba dienas vai klātienes mācību dienas sākšanas septiņu dienu laikā pēc kontakta ar inficēto personu.

Šāds risks ir attaisnojams, jo vakcinētie vai pārslimojušie septiņas dienas katru dienu pirms darba vai mācību uzsākšanas tiks pārbaudīti ar antigēna testiem, skaidrots Veselības ministrijas sagatavotā noteikumu grozījumu projekta anotācijā.

Šādā gadījumā šīs personas neatradīsies mājas karantīnā, bet turpinās veikt savus darba pienākumus. Tomēr šāds izņēmums attiecas tikai uz darba pienākumu veikšanu un klātienes mācību procesa nodrošināšanu. Tas nozīmē, ka ārpus saviem darba pienākumiem šīs personas nevarēs apmeklēt nekādus sabiedriskus un publiskus pasākumus.

Covid-19 krīzes skartajiem tirdzniecības, sporta, kultūras un izklaides centriem piešķir 50,5 miljonus eiro

Covid-19 krīzes skartajiem tirdzniecības un sporta centriem, kā arī kultūras, atpūtas un izklaides vietām atbalstam piešķirti 50,484 miljoni eiro, otrdien nolēma valdība.

No kopējās summas apmēram 30 miljoni eiro paredzēti atbalstam tirdzniecības centriem, 15 miljoni eiro – sporta centriem, pieci miljoni eiro – kultūras, atpūtas un izklaides vietām. Finansējums, lai nodrošinātu programmas administrēšanu, ir 484 008 eiro.

Lai atbalstu izmaksātu, vēl jāsaņem apstiprinājums no Eiropas Komisijas.

Ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs (NA) preses konferencē pēc valdības sēdes skaidroja, ka atbalstu varēs saņemt tirdzniecības centri, kuru platība ir lielāka par 1500 kvadrātmetriem un kuri būs piemērojuši vismaz 50% nomas maksas atlaidi saviem apakšnomniekiem, kā arī būs saskārušies ar vismaz 30% ieņēmumu kritumu no nomas maksām. Atbalsts paredzēts 15 eiro apmērā par vienu kadastrā uzrādīto tirdzniecības centra platības kvadrātmetru.

Savukārt sporta centriem un kultūras, atpūtas un izklaides vietām atbalsts paredzēts 25 eiro apmērā par kvadrātmetru.

Vitenbergs skaidroja, ka šis atbalsts paredzēts par laika periodu līdz 15.novembrim.

“Saglabājoties šo iestāžu darbības ierobežojumiem pēc 15.novembra, būs jāizstrādā jaunas atbalsta programmas, lai šie uzņēmumi varētu saņemt nepieciešamo atbalstu,” teica Vitenbergs.

Mērķis ir atbalstīt nodokļu maksātājus, kuru īpašumā ir tirdzniecības centri un kuru īpašumā vai tiesiskajā valdījumā un nomniekiem to pārvaldībā vai nomā ir esoši sporta centri un kultūras, atpūtas un izklaides vietas, jo līdz šim piedāvātie krīzes atbalsta instrumenti tos sasniedza tikai daļēji – atbalsta mehānismi tika balstīti uz uzņēmumā strādājošo principa.

Atbalsts ir paredzēts apgrozījuma krituma kompensācijai, lai segtu operacionālās izmaksas – komunālos maksājumus, tai skaitā elektrības, ūdens un siltuma apgāde, nekustamā īpašuma nomas, saistību maksājumus, ārpakalpojumu izmaksas.

Ar saistību maksājumiem tiek saprasti kredītmaksājumi, procentu maksājumi, kā arī līzinga maksājumi, savukārt ar ārpakalpojumu izmaksām tiek saprasti grāmatvedības pakalpojumi, apsaimniekošanas pakalpojumi, kā arī dažādu sistēmu uzturēšanas pakalpojumi, piemēram, ventilācijas, gāzes, signalizācijas sistēmu uzturēšana.

Valdība piešķir 18,5 miljonus eiro senioru 20 eiro pabalsta izmaksai novembrī un decembrī

Ministru kabinets otrdien piešķīra Labklājības ministrijai (LM) finansējumu 18 504 250 eiro apmērā, kas paredzēts 20 eiro pabalsta izmaksai pret Covid-19 vakcinētajiem senioriem šī gada novembrī un decembrī.

Saskaņā ar grozījumiem Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) sāks izmaksāt 2021.gada decembrī, vienlaikus izmaksājot pabalstu par novembri un decembri. Šāda pāreja nepieciešama, lai VSAA varētu pielāgot savu informācijas sistēmu pabalsta izmaksai, lai saņemtu nepieciešamo informāciju no Nacionālā veselības dienesta un sagatavotu sarakstus pabalsta izmaksai.

Pēc LM sniegtās informācijas, nolemts piecu mēnešu laikā izmaksāt 100 eiro – 20 eiro katru mēnesi – ikvienam cilvēkam vecumā no 60 gadiem, kurš ir vakcinējies pret Covid-19 vai būs to izdarījis līdz šī gada beigām. Grozījumi paredz, – lai persona kvalificētos atbalsta saņemšanai, tai jādzīvo Latvijā un pilns vakcinācijas kurss jāveic līdz 2021.gada 31.decembrim.

VSAA pabalstu 20 eiro mēnesī izmaksās bez personas iesnieguma, ja persona ir Latvijā piešķirtās vecuma, invaliditātes vai apgādnieka zaudējuma pensijas saņēmēja, tajā skaitā priekšlaicīgi un avansā piešķirtās pensijas saņēmēja, speciālās valsts pensijas saņēmēja, VSAA administrētās izdienas pensijas saņēmēja, atlīdzības par darbspēju zaudējumu vai atlīdzības par apgādnieka zaudējumu saņēmēja, valsts sociālās apdrošināšanas pabalsta vai valsts sociālā pabalsta saņēmēja. Šie cilvēki jauno pabalstu saņems līdzīgi kā līdz šim saņem piešķirto pensiju, atlīdzību vai pabalstu.

Ja cilvēks no VSAA nesaņem nevienu no pakalpojumiem, pabalstu izmaksās, pamatojoties uz personas iesniegumu. Tas jāiesniedz sešu mēnešu laikā no grozījumu spēkā stāšanās dienas, ja vakcinācija veikta pirms grozījumiem, kas paredz pabalsta 20 eiro mēnesī izmaksu, vai no pilna vakcinācijas kursa pret Covid-19 pabeigšanas dienas, ja pilns vakcinācijas kurss veikts pēc jauno likuma normu spēkā stāšanās dienas līdz 2021.gada 31.decembrim.

Iesniegumā būs jānorāda iesniedzēja vārds, uzvārds un personas kods, iesniedzēja tālruņa numurs vai elektroniskā pasta adrese, kā arī Latvijas kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas konta numurs. Līdzīgā kārtībā iesniegums jāiesniedz arī tad, ja Latvijā dzīvojoša persona vakcināciju veikusi citā Eiropas Savienības (ES) valstī un ir saņēmusi ES digitālo Covid-19 sertifikātu.

LM aprēķinājusi, ka izdevumi pabalstiem kopā veidos apmēram 48,504 miljonus eiro, tostarp 18,453 miljonus eiro šajā gadā un 30,052 miljonus eiro 2022.gadā.

Aprēķins balstās uz pieņēmumu, ka novembrī vakcinēti būs 80% no vecuma grupas pārstāvjiem, savukārt no decembra vakcinācijas aptverei starp senioriem būtu jābūt jau 95%. Pēc Nacionālā veselības dienesta (NVD) datiem 2021.gada oktobrī pirmo vakcināciju vecumā virs 60 gadiem veikušas 57% personu, tomēr cilvēku uzvedība un vakcinācijas temps precīzi nav noprognozējams.

Precizē atbalsta saņemšanas nosacījumus Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmējiem

Ministru kabinets otrdien apstiprināja grozījumus noteikumos par atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai, precizējot atbalsta saņemšanas nosacījumus.

Ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs (NA) valdības sēdes laikā sacīja, ka veiktie grozījumi ir tehniski.

Ar tiem novērsta nepilnība, ka uzņēmumi, kuri ir bijuši strauji augoši, nespēja kvalificēties atbalstam. Tāpat turpmāk konkrēto atbalstu varēs savienot arī ar citiem atbalsta veidiem.

Preses konferencē pēc valdības sēdes Vitenbergs sacīja, ka līdz šim uzņēmums, kurš strauji paplašinājies pēdējo divu gadu laikā, nekvalificējās apgrozāmo līdzekļu granta atbalstam, jo neatbilda kritērijam par apgrozījuma kritumu. Tagad tas ir novērsts un arī strauji augušie uzņēmumi varēs saņemt atbalstu, piemēram, ēdināšanas nozarē.

Atbalsts vēl tiek saskaņots ar Eiropas Komisiju.

Pagarina Covid-19 sertifikāta uzrādīšanas termiņu darba attiecībās

Ņemot vērā lielo vakcinācijas procesu uzsākušo nodarbināto skaitu valsts pārvaldē, pašvaldībās un to kapitālsabiedrībās, kā arī privātajā sektorā, Ministru kabinets otrdien lēma precizēt nosacījumus par darba pienākumu pildīšanu, uzrādot Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu no 15.novembra, aģentūru LETA informēja Valsts kancelejā.

Izmaiņas paredz, ka publiskajā sektorā nodarbinātie, kuri līdz 15.novembrim būs sākuši vakcinācijas kursu, taču vēl nebūs saņēmuši derīgu Covid-19 vakcinācijas sertifikātu, varēs turpināt pildīt darba pienākumus attālināti vai klātienē. Šīm personām vakcinācijas sertifikāta iegūšanas gala termiņš ir šā gada 15.decembris.

Līdz tam nodarbinātie klātienē turpina darbu, uzrādot testēšanas sertifikātu, kas ir ne vecāks par 72 stundām, turklāt testēšana jāveic par saviem līdzekļiem, ja nav citas vienošanās ar darba devēju.

Tādi paši nosacījumi attiecas arī uz privātajā sektorā nodarbinātajiem, kuri darba pienākumus privātajā sektorā veic klātienē un nonāk tiešā saskarsmē ar klientiem, ir pakļauti inficēšanās riskam vai nodrošina uzņēmuma darbības nepārtrauktību. Nodarbinātajiem, kurus darba devējs, izvērtējot riskus, informēja par pienākumu vakcinēties, ir jānoslēdz vakcinācijas kurss un sertifikāts jāsaņem līdz 15.decembrim, līdz tam turpinot pildīt darba uzdevumus klātienē ar testēšanas sertifikātu.

Valsts kancelejā norāda, ka Latvijas ekonomikas izaugsmi un sabiedrības kopējo labklājību būtiski ietekmē lielais saslimušo iedzīvotāju īpatsvars un slimības ierobežošanai noteiktie drošības pasākumi. Lielākoties ar Covid-19 slimo un slimnīcās nonāk tieši nevakcinētie iedzīvotāji, kuru liktenis izšķiras pie plaušu ventilācijas aparāta.

“Tāpēc atgādinām, ka no 15.decembra arī visi pārējie, kuri privātajā sektorā darba pienākumus veic klātienē jeb ārpus savas dzīvesvietas (arī individuāli, piemēram, mežistrādē un lauksaimniecībā nodarbinātajiem, kravas transportlīdzekļu vadītājiem, apkopējiem, sargiem), tos varēs pildīt tikai, uzrādot vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu,” atzīmē Valsts kancelejā.

Vienlaikus gadījumus, kur personas objektīvu veselības iemeslu dēļ nevar pagaidām vakcinēties, izvērtē klīniskās universitātes slimnīcas speciālists vai klīniskās universitātes slimnīcas speciālistu konsīlijs, kas nosaka vakcinācijas atlikšanas termiņu. Nodarbinātie ar atliktu vakcinācijas termiņu varēs veikt valsts apmaksātu testēšanu un turpināt darba pienākumu pildīšanu. Desmit dienu laikā pēc atliktās vakcinācijas termiņa beigām, nodarbinātajam ir jāsāk un atbilstoši vakcīnas lietošanas instrukcijai jāpabeidz vakcinācijas kurss, lai saņemtu vakcinācijas sertifikātu.

Tāpat, pandēmijai turpinoties, attālinātais darbs ir prasība visiem, kuru darba specifika ļauj pildīt darba vai amata pienākumus no savas dzīvesvietas.

www.leta.lv