LBAS logo

Jaunieši iepazīst arodbiedrību kustību

Atsaucoties Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) aicinājumam informēt skolu jauniešus par arodbiedrībām, to lomu un darbību jomu, Majoru vidusskolā tika organizēta stunda “Vai tu zini kas ir arodbiedrība?”, sociālo zinību ietvarā 7.klasē.

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība maijā – darba svētku un arodbiedrību kustības mēnesī – aicināja savus biedrus pedagogus noorganizet 5. līdz 12. klašu skolēniem atklātās stundas par tēmu “Vai Tu zini, kas ir arodbiedrība?”, ar mērķi izglītot par darbinieku tiesībām sevi aizstāvēt ar arodbiedrības palīdzību un popularizēt arodbiedrību nozīmi mūsdienās.

LBAS priekšsēdētāja vietniece Anda Grīnfelde uzsver: “Izpratne par to, kas ir arodbiedrība, ir jārada bērniem jau ģimenē un skolā. Bērniem ir jāsaprot, ka, tāpat kā vecāki rūpējas par viņiem ģimenē, tā arodbiedrība rūpējas par viņu vecākiem darbā. Arodbiedrības ir jāuztver līdzīgi kā apdrošināšanas polise darba vietā, lai gan mūsdienās arodbiedrības nozīme sniedzas jau daudz tālāk par darbinieku tiesību aizstāvību. Arodbiedrības biedri ir vienoti labbūtībai darba vietā visos tās aspektos, kā, piemēram, – motivācija darbam, profesionālā pilnveide, ģimenes un darba dzīves saskaņošana u.c. Tāpēc ir svarīgi, ka visās Latvijas skolās skolēni tiek informēti par to, kas ir arodbiedrība, un tiek aicināti noskaidrot vecāku attieksmi pret to, lai novērtētu arodbiedrību lomu un stiprinātu sociālā dialoga nozīmi.”

Majoru vidusskolā notikušās stundas sākumā jaunieši atzina, ka līdz šim nav dzirdējuši un nav pievērsuši uzmanību informācijai par arodbiedrībām un to darbību.

Kā informatīvais pamats stundai tika izmantota LBAS speciālistu sagatavotā prezentāciju, papildinot to ar komentāriem un piemēriem no reālās dzīves. Jauniešu īpašu uzmanību piesaistīja tematisko karikatūru sadaļa, jo to jaunieši asociēja ar dažādām dzīves situācijām, ko dzirdējuši no vecākiem. Jaunieši gan jautājumus neuzdeva, taču palika atvērts jautājums par arodbiedrību lomu viņu vecāku dzīvē, ko viņi apņēmās noskaidrot.

Paldies jāsaka piedāvātās prezentācijas autoriem, jo tā bija labs informatīvais un vizuālais pamats šādai tematiskai stundai. Iesaku kolēģiem izmantot šo iespēju informēt un izglītot jauniešus par arodbiedrībām nākamajā mācību gadā, īpaši uzrunājot vecāko klašu jauniešus, kuri aktīvi iesaistās diskusijās