LBAS logo

Jauno pilsoņu dialogā

No šī gada 7. līdz 9. maijam, tikai dienu pirms Eiropas līderu – komisāru – samita, LBAS Jauniešu padomes pārstāve un LBAS dalīborganizācijas LIDA juriste Alise Rozīte piedalījās Jauno pilsoņu dialogā Sibiu, Rumānijā.

Jauno pilsoņu dialogs organizēts, lai sadzirdētu jauno Eiropas līderu un aktīvistu balsis – tajā piedalās Eiropas Savienības pilsoņi vecumā līdz 26 gadiem, kuri ir pilsoniski aktīvi – strādā vai aktīvi iesaistās darbā ar jauniešiem, ar Eiropas Savienības institūcijām, kā arī arodbiedrībām.

Dialogā piedalījās vairāk nekā 300 dalībnieku no visām Eiropas Savienības dalībvalstīm. Pirms pasākuma ikvienam bija iespēja izvēlēties sev interesējošo tematu darba grupas, kuru laikā nelielās, mazākās grupās, tika izvirzīti priekšlikumi par konkrēto tematu. Ar online balsošanas palīdzību dalībniekiem bija iespēja izvēlēties aktuālākos no darba grupu priekšlikumiem, kuri tika prezentēti Eiropas komisāriem, un jau nākamajā dienā – 9. maijā – līderu samitā tiks izvirzīti kā apspriežamie jautājumi samita ietvaros.

A. Rozīte piedalījās divās darba grupās – “Sabiedrība un es – kā iesaistīt iedzīvotājus pilsoniskajās aktivitātēs?” un “Vienlīdzīga Eiropa”, kā rezultātā kopā ar kolēģiem izvirzīja divus priekšlikums, no kuriem abi tika izvirzīti izskatīšanai komisāriem samitā.

Viens no tiem (“Sabiedrība un es”) – bērnu un jauniešu izglītošana par iesaisti Eiropas Savienībā un tās iespējām, ieviešot obligātu Eiropas Savienības projektu nedēļu skolās.

Otrā (“Vienlīdzīga Eiropa”) – uzlabot un padarīt fleksiblākus Eiropas Savienības normatīvos aktus, pielāgojot tos modernā darba formām, kā arī izstrādāt vienotu regulējumu uzteikumam pārbaudes laikā.

Dialoga noslēgumā dalībniekiem bija unikāla iespēja diskutēt ar Žanu Klodu Junkeru un Rumānijas prezidentu.

Jāatzīst, ka piedalīšanās šāda mēroga pasākumos vienmēr ir interesanta, jo tieši reāla saziņa un apmainīšanās ar pieredzi ar citu valstu jauniešiem un mentoriem ir tā, kas dod vislielāko ieguldījumu un idejas darbam Latvijā. Pēc aizvadītā pasākuma A. Rozīte secina, ka, cita starpā, viens no arodbiedrību uzdevumiem ir pilsoniskās aktivitātes celšana un demokrātiskas sabiedrības stiprināšana. Tieši tas A. Rozītes ieskatā ir tas, kas reizēm pietrūkst mūsu iedzīvotājiem Latvijā – vēlme iesaistīties un uzlabot!

Nobeigumā, viens no galvenajiem “parastā cilvēka” instrumentiem iesaistei sabiedrībā ir balsstiesības vēlēšanās. Tāpēc arī šī mēneša beigās, aicinām savus biedrus būt aktīviem un piedalīties Eiropas Savienības vēlēšanās!

Informāciju sagatavoja: Alise Rozīte