LBAS logo

Jaunumi no Somijas

Somijas valdība 31. martā ieviesa pašnodarbināto uzņēmēju finansēšanas modeli, kas sastāv no fiksētas summas (līdz 2000 eiro mēnesī), lai segtu konkrētas izmaksas, piemēram, īres maksu. Šie uzņēmēji var pieteikties finansējumam no pašvaldībām, un shēma darbosies 6 mēnešus. Uzņēmēji var pretendēt gan uz atbalstu, gan uz paplašināto bezdarba nodrošinājumu.

No 1. aprīļa atlaistajiem darbiniekiem ir tiesības saņemt bezdarbnieka pabalstu pat tad, ja viņi ir iesaistīti uzņēmējdarbībā vai studijās.

Esošās likumdošanas izmaiņas saistībā ar pagaidu atlaišanas procedūrām ir  ieviestas daudzos koplīgumos.

8. aprīlī Premjerministra birojs izveidojis darba grupu, kuras uzdevums ir sagatavot plānu izejai no COVID-19 krīzes Somijā. Grupu veido ministriju Valsts sekretāri, un tai līdz 1. maijam jāziņo par plāna sagatavošanu. Grupas uzdevums ir arī lemt par pasākumiem krīzes seku pārvarēšanai un līdz 31. maijam jāziņo par pasākumiem. Apakšgrupā ir pārstāvēti sociālie partneri, kurus atbalsta arī  zinātnieku grupa un dažādu jomu eksperti.

Valdība apstiprināja arī otro papildu budžetu 3,6 miljardu eiro apmērā, no kuriem 1 miljards iedalīts tālākam uzņēmumu atbalstam (500 miljoni no budžeta, 500 miljoni aizdevums), 600 miljoni aizsarglīdzekļiem, 150 miljoni tiešais atbalsts pašnodarbinātajiem, ko sadalīs pašvaldības.

Valdība arī nolēma sniegt atbalstu ģimenēm 723 eiro apmērā vecākiem, kas nevar strādāt, jo krīzes laikā viņiem ir jābūt mājās ar saviem bērniem. Maijā tiks prezentēts trešais papildbudžets, un vismaz 1 miljards tiek solīts pašvaldību atbalstam.