LBAS logo

Kas darba vietā interesē jauno darbinieku un vai arodbiedrībai tur ir loma?

LBAS Jauniešu padome 11. maijā  tikās tiešsaistes sanāksmē, lai pārrunātu, kādai būtu jābūt arodbiedrību lomai jauno darbinieku darba dzīvē. Lai nodrošinātu jēgpilnus arodbiedrību pakalpojumus jauniešiem, Jauniešu padome izstrādāja aptauju, kuras mērķis ir noskaidrot, kā jaunieši redz arodbiedrību lomu darba dzīvē un darba attiecību veidošanā, kā arī, kādus pakalpojumus no arodbiedrībām jaunieši sagaida.

Aptaujā jauniešiem tiek prasīts novērtēt arodbiedrības funkcijas pēc nozīmīguma, kas ietver gan arodorganizāciju, gan pārnozaru interešu pārstāvniecības funkcijas. Tiek jautāts, kādu informāciju un iespējas jaunieši saņem un kādu sagaidītu no arodbiedrības, kādās arodbiedrību organizētās apmācībās jaunieši vēlētos piedalīties, kādā formātā un cik aktīvi jaunieši paši ir gatavi iesaistīties arodbiedrību darbībā, kā arī citi jautājumi.

Izstrādāto anketu būs iespējams pielāgot un izplatīt individuāli nozaru arodbiedrību un arodorganizāciju vajadzībām.

Vienlaikus Jauniešu padome pārrunāja Baltijas arodbiedrību jauniešu foruma organizatoriskās aktualitātes. Atgādinām, ka no 25. līdz 27. augustam norisināsies Baltijas arodbiedrību jauniešu forums, kurš šogad norisināsies Latvijā un tiks veltīts tematikai “Jauniešu profesionālās dzīves kvalitāte”. Forumā tiek plānotas lekcijas, aktivitātes un diskusijas par trīs tematiskajiem blokiem – darba un privātās dzīves līdzsvars, mentālā veselība un pašpārliecinātības stiprināšanas iemaņas, kā arī arodbiedrību komunikācija ar jauniešiem un kapacitātes veicināšana. Forumā tiek aicināti piedalīties jaunieši vecumā līdz 35 gadiem no visām LBAS dalīborganizācijām. Foruma ietvaros būs iespēja tīkloties ar citiem arodbiedrību jauniešiem un aktīvistiem no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas.

Interesentus aicinām pieteikties dalībai forumā, rakstot uz LBAS e-pastu lbas@lbas.lv vai sazinoties ar LBAS Jauniešu padomes koordinatoru Mārtiņu Svirski pa e-pastu: martins.svirskis@lbas.lv, vai zvanot uz telefonu +371 29377160. Brīdinām, ka vietu skaits dalībai Forumā ir ierobežots.