LBAS logo

Kazahstāna: ITUC nosoda vairāku arodbiedrību vadītāju aizturēšanu

ITUC pauž nožēlu par vairāk nekā 160 cilvēku nogalināšanu nesenajā vardarbībā Kazahstānā un aicina veikt pilnīgu, atklātu un publisku visu nāves gadījumu apstākļu, kā arī valsts un privātā īpašuma kaitējuma apstākļu izmeklēšanu.

Vainīgie  ir jāsauc pie atbildības.

ITUC nosoda vairāku arodbiedrību vadītāju pagaidu aizturēšanu 6. janvārī, kuri tika atbrīvoti pēc tūlītējas ITUC iejaukšanās, un aicina atbrīvot visus nevainīgos aizturētos. Aptuveni 8000 cilvēku joprojām atrodas apcietinājumā.

Traģiskos notikumus Kazahstānā izraisīja ārkārtēja nevienlīdzība un sociālā šķelšanās, valdības nespēja nodrošināt taisnīgu un vienlīdzīgu attīstību vienā no reģiona bagātākajām valstīm, kā arī demokrātijas un saiknes ar neatkarīgām arodbiedrībām un pilsonisko sabiedrību trūkums kopumā.

Šādos apstākļos nav nekāds pārsteigums, ka miermīlīgi protesti pārvērtās vardarbības spirālē, kā rezultātā tika nogalināti un ievainoti cilvēki un iznīcināta infrastruktūra.

Fundamentālas izmaiņas

ITUC ģenerālsekretārs Šarana Burova sacīja: “Kazahstāna ir vēl viens piemērs valdībai, kas dažiem oligarhiem ļauj iegūt milzīgu nacionālo bagātību uz cilvēku rēķina, un tas neizbēgami izraisa ne tikai nabadzību un nestabilitāti, bet arī milzīgu neapmierinātību. Ir vajadzīgas fundamentālas pārmaiņas, lai ekonomika kalpotu cilvēkiem, nodrošinot pienācīgas darba vietas, pensijas, sabiedriskos pakalpojumus un vispārēju sociālo aizsardzību. Nevienu valdību, kas uzskata, ka tā ir vienkārša brīvā tirgus atbalstīšana un turīgo aizsardzība, nevar tikt ne attaisnota, ne atbalstīta. Kazahstānas nākotnes centrā ir jābūt SDO standartu pilnīgai ievērošanai, jo īpaši attiecībā uz biedrošanās brīvību un darba koplīgumu slēgšanu, kā arī patiesam sociālajam dialogam.”