LBAS logo

Ko uzrāda darba sludinājumi tiešsaistē par ukraiņiem Eiropas Savienībā?

Kopš kara sākuma Ukrainā ir būtiski palielinājies bēgļu skaits no Ukrainas, attiecīgi ir palielinājies sniegtais atbalsts gan mājokļa pieejamībā, veselībai, nodarbinātībai. Viens no atbalsta veidiem ir arī izglītības pieejamība Ukraiņu bēgļiem.

Ir izveidotas jaunas tiešsaistes darba sludinājumu platformas (OJA – online job advertisement), kuras piedāvā darbu tieši ukraiņiem, vairākās valstīs platformas ir attīstījušas nacionālās jeb valsts vadošās tiešsaistes darba sludinājumu platformas. Darba devēji un nacionālās nodarbinātības aģentūras ir sakoncentrējušas spēkus, lai piesaistītu strauji augošo Ukrainas darbaspēku ES.

Lai uzzinātu vairāk par tiešsaistes darba sludinājumiem bēgļiem no Ukrainas, Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs (Cedefop) sniedz konsultācijas un informatīvu atbalstu par OJA rīku Skills OVATE, kas savukārt piedāvā analīzi par prasmju un darba pieprasījuma perspektīvām visā Eiropā.

Kā raksta CEDEFOP, OJA dati nav visaptverošs brīvo darba vietu avots. Daudzi ukraiņi, īpaši tie, kas meklē mazāk kvalificētu darbu, visticamāk ir atraduši darba iespējas, izmantojot citus kanālus, piemēram, informāciju, kas ievietota sociālajos medijos vai sazinoties ar kolēģiem ukraiņiem (tā sauktie migrantu tīkli).

Cedefop analīze liecina, ka pirms kara tika publicēti aptuveni 3000 OJA mēnesī, kuru mērķauditorija bija ukraiņi. Jau 2021. gada rudenī bija vērojama augšupejoša tendence, kad spriedze un Krievijas spēku palielināšanās pie Ukrainas robežām kļuva ievērojama. No 2021. gada oktobra līdz 2022. gada februārim bija vidēji 5000 OJA. 2022. gada martā un aprīlī to bija 18 000, maksimumu sasniedzot maijā (vairāk nekā 20 000). Kopš tā laika OJA skaits ir samazinājies, jo daudzi ukraiņi izvēlējās atgriezties savā dzimtenē, neskatoties uz notiekošo karadarbību un bīstamajiem apstākļiem.

Būtiskas izmaiņas ir notikušas arī nacionālajos darba sludinājumos attiecībā uz Ukraiņu bēgļiem Ukrainas darba sludinājumu nacionālajā daļā. Polija – tās lieluma, labvēlīgās migrācijas politikas dēļ, kas ļāva ukraiņu strādniekiem piekļūt darba tirgum, valodai un ģeogrāfiskajam tuvumam – bija vissvarīgākais tirgus gan pirms kara, gan kara laikā, veidojot vairāk nekā vienu trešdaļu no visiem OJA.

Pirms kara visvairāk OJA publicēja Itālija, Francija, Vācija, kur darba devēji izvietoja vēl trešdaļu no visiem OJA, kuru mērķauditorija bija ukraiņi. Karš Ukrainā un bēgļu plūsma būtiski mainīja situāciju. Pēc Polijas Čehijā un Rumānijā tagad visvairāk OJA ir ukraiņiem. Ceturtajā vietā ir Vācija, kurai seko Latvija, Slovākija un Igaunija. Pirms kara Ukrainā Latvijā nebija nevienas darba sludinājumu platformas ukraiņiem, tagad Latvijā 4% no visiem darba sludinājumiem ukraiņiem tiek publicēti ar OJA palīdzību.

Kopš kara sākuma OJA profesijas, kuru mērķis ir Ukrainas strādnieki, ir bijušas dažādas. Tā kā OJA mēdz pārvērtēt pieprasījumu pēc augstākas kvalifikācijas darbiem, nav pārsteigums, ka pirms kara gandrīz puse OJA, kuru mērķauditorija bija ukraiņi, piedāvāja vadoša vai profesionāla līmeņa darbu.

2022. gadā šo divu profesiju grupu nozīme samazinājās, savukārt pieauga pieprasījums pēc vidēji un zemas kvalifikācijas profesijām. Attiecībā uz augsti kvalificētiem darbiniekiem, joprojām vislielākais pieprasījums ir pēc programmatūras izstrādātājiem, sistēmu analītiķiem un IT inženieriem. Visvairāk starp OJA darba sludinājumiem pieauga pieprasījums pēc sociālā darba speciālistiem, finanšu speciālistiem un pasniedzējiem.

Pieaudzis ir arī pēc zemāk kvalificētiem amatiem, piemēram, ražošanas strādniekiem, pavāriem, virtuves palīgiem, veikala pārdevējiem vai apkopējiem un dažādiem palīgiem.

Cedefop ir analizējis arī pieprasītākās prasmes un zināšanas, izmantojot darba sludinājumus OJA. Vispieprasītākās prasmes ir svešvalodas, kam seko digitālās un starppersonu prasmes, piemēram, darbs ar cilvēkiem. Parasti pieprasītākās zināšanu jomas ir uzņēmējdarbība un administrācija, IKT tehnoloģijas, komunikācija un inženierija. Līdzīgi kā citos darba sludinājumos viena no pieprasītākajām prasmēm ir spēja pielāgoties pārmaiņām. OJA ir instruments, lai ES prasmju vajadzības labāk saskaņotu ar ukraiņu piedāvātajām prasmēm.

Tulkoja Linda Romele

Pilns raksts ir pieejams šeit:https://www.cedefop.europa.eu/en/data-insights/online-job-advertisements-ukrainian-workers