LBAS logo

Komisijas darba programma: pozitīvais, neiekļautais un absurdais

Saskaņā ar Eiropas Arodbiedrību konfederācijas (ETUC) pirmreizējo EK darba programmas vērtējumu, ETUC uzskata, ka Komisijas darba programmā 2021.gadam ir dažas pozitīvas apņemšanās, daži pārsteidzoši trūkumi un vismaz viens absurds priekšlikums.

Pozitīvi vērtējama sekojoša apņemšanās:  

  • tiesību akti platformas darbinieku darba apstākļu uzlabošanai (neiekļaujot cita veida “nestandarta” darbiniekus?);
  • rīcības plāns Eiropas Sociālo tiesību pīlāra pilnīgai īstenošanai;
  • stratēģisks ietvars darba drošības un veselības aizsardzībai;
  • jauns priekšlikums cīņai pret vardarbību pret sievietēm;
  • tiesību akti par ilgtspējīgu korporatīvo pārvaldību.

Pārsteidzoši neiekļautais programmā ir sekojošs:

  • sadaļā par jauno “zaļo” vienošanos jeb programmu nav atsauces uz darba ņēmējiem, darba vietām vai sociāli taisnīgu pāreju;
  • nav priekšlikumu par “piemērotiem/iederīgiem nodokļiem 21. gadsimtā”;
  • nekas nav minēts par iepriekš paziņoto ES ekonomikas pārvaldības pārskatīšanu;
  • nav atsauces uz tiesību aktiem par minimālā ienākuma shēmām.

Absurdi ir joprojām uzstāt uz priekšlikumu īstenot pieeju “viens iekšā, viens ārā”, ko pati Komisija jau ir novērtējusi kā nepiemērotu.

ETUC ģenerālsekretārs Luka Visentini uzsvēra, ka ETUC cer sadarboties ar Eiropas Komisiju, lai pilnībā īstenotu Eiropas sociālo tiesību pīlāra 20 principus un pārējos pozitīvos priekšlikumus. Protams, saturs vēl jāvērtē, bet nodoms izskatās labs.

L.Visentini uzskata, ka Eiropas Komisija nav pareizi novērtējusi lietas, ja tā uzskata, ka “zaļais” darījums jeb programma tiks īstenota, nenodrošinot atbalstu un nodarbinātību iedzīvotājiem, jo īpaši visvairāk iesaistītajās un ietekmētajās nozarēs un reģionos. Runa nav tikai par tehnoloģijām un mērķiem, bet par cilvēku aizsardzību, lai neviens netiktu atstāts novārtā. Bez tam, nav skaidrs, kā var veidot godīgu, ilgtspējīgu un iekļaujošu atveseļošanos, nepārskatot ES ekonomikas pārvaldību, kas tika paredzēta finanšu krīzes un taupības laikā, un bez vērienīga plāna ES nodokļu reformai, lai nodrošinātu vienlīdzīgus konkurences apstākļus, efektīvu cīņu pret izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un ES pašu resursu pastiprināšanu.

Tomēr, ETUC ieskatā apsolīt īstenot absurdo principu “viens iekšā, viens ārā” ir kļūda Šāda pieeja nevar strādāt praksē un būtu nekavējoties jāmet.

Brisele, 2020.gada 20.oktobrī