LBAS logo

LAB “Enerģija” 7. kongresa rezultāti

LAB ”Enerģija” 7.kongress, sakarā ar valstī noteiktajiem  ierobežojumiem, notika e-vidē, kurā kongresa delegāti balsoja par visiem kongresa dienas kārtības jautājumiem. Balsojums notika no 7. līdz 9.decembrim. No 152 ievēlētiem delegātiem nobalsoja 146 delegāti. Par derīgiem tika atzīti 142 balsojumi.

Balsojot par LAB “Enerģija” priekšsēdētāja kandidatūru, ar 142 balsīm tika ievēlēts Aivars Āboliņš, līdzšinējais arodbiedrības vadītājs.

LAB “Enerģija” Revīzijas komisijā tika ievēlēti: Jūlija Garā ( Austrumu reģiona arodorganizācijas līdere), Einārs Bedrītis ( Ziemeļu reģiona arodorganizācijas līderis), Iveta Ansone (Rietumu reģiona arodorganizācijas līdere), Maija Fīrmane (Rīgas HES arodorganizācijas līdere), Mihails Zamišļajevs ( Termoelektrostacijas arodorganizācijas līderis).

LAB “Enerģija” Revīzijas komisija par komisijas priekšsēdētāju ievēlēja Jūliju Garo.

11.decembrī LAB “Enerģija” Padomes sēdē, par LAB “ Enerģija” priekšsēdētāja vietnieku tika ievēlēta Lilita Vagele ( Rīgas reģiona arodorganizācijas līdere).

LAB “Enerģija” valdē tika ievēlēti: Aivis Dišlers ( AS “Augstsprieguma tīkls” arodorganizācijas līderis), Ainārs Silickis ( Ziemeļaustrumu reģiona arodorganizācijas līderis), Santa Ezertēva ( Pierīgas reģiona arodorganizācijas līdere), Lilita Didrihsone ( arodorganizācijas “Centrs” līdere), Inta Sīpola ( arodorganizācijas “Kaskāde” līdere), Alla Kronberga ( AS “Rīgas siltums” arodorganizācijas līdere)

Aivars Āboliņš,
LAB “Enerģija” priekšsēdētājs