LBAS logo

Latvijā atklāts Eiropas Jaunatnes gads

9. februārī ar Izglītības un zinātnes ministres Anitas Muižnieces, Eiropas Parlamenta deputātes Daces Melbārdes un Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītājas Zanes Petres uzrunām, jauniešu un jaunatnes jomas pārstāvju vīzijām atklāts Eiropas Jaunatnes gads Latvijā – līdz šim lielākā Eiropas iniciatīva jauniešu iesaistei nacionālos, vietējos un starptautiskos pasākumos.

Eiropas Jaunatnes gadā jaunieši ir galvenais elements, viņu idejas, vēlmes un prioritātes nosaka programmas saturu, pasākumu formātus un norises kopumā, tāpēc nozīmīgi, ka Latvijā Eiropas Jaunatnes gada koordinēšana ir uzticēta Latvijas Jaunatnes padomei, kas rūpēsies par dialoga veidošanu starp Latvijas jauniešiem un lēmumu pieņēmējiem, sniegs atbalstu vietējām aktivitātēm un rīkos vairākus nacionāla mēroga pasākumus jauniešiem.

Izglītības un zinātnes ministre A. Muižniece uzsver: “Ir veikti daudzi priekšdarbi jaunatnes politikas attīstībai, šogad palielinot finansējumu Jaunatnes politikas valsts programmai par 131%, šajā gadā ministrija īpaši strādās, lai iesaistītu jauniešu ar ierobežotām iespējām. Esmu pārliecināta, ka Eiropas Jaunatnes gads tuvinās mūs mērķim – Latvijai kā vietai, kurā jaunieši varēs iegūt vēl kvalitatīvāku un iekļaujošāku izglītību, īstenot savas idejas zaļākas un ilgtspējīgākas vides veidošanā un piedalīties lēmumu pieņemšanā dažādos līmeņos. Šis gads ir fantastiska iespēja, tāpēc aicinu jauniešus būt pilsoniski aktīviem un iesaistīties pozitīvu pārmaiņu īstenošanā, jo jaunieši nav mūsu nākotne, bet mūsu šodiena!”

Savukārt Eiropas Parlamenta deputāte Dace Melbārde uzsvēra, ka Eiropas Jaunatnes gadam jāiedrošina jauniešiem pašiem uzņemties iniciatīvu un darīt, jo īpaši iesaistot jauniešus, kuri līdz šim nav iesaistījušies, tostarp aktīvi iesaistoties Eiropas Jaunatnes dialoga procesos un kopīgi veidojot Eiropas Savienības un Latvijas jaunatnes politiku. Uzrunas noslēgumā D. Melbārde novēlēja jauniešiem meklēt draugus, iestājoties jaunatnes organizācijās un drosmīgi īstenot savas idejas, būt orģināliem, sapņot lielus sapņus un ar drosmi tos īstenot.

Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītāja Zane Petre: “Eiropas Jaunatnes gads jauniešiem piedāvā plašu un daudzveidīgu aktivitāšu klāstu. Ar Eiropas Savienības piešķirto finansējumu – vairāk nekā 8 miljoniem eiro – būtiski papildināts līdz šim pieejamais atbalsts studijām, praksei, brīvprātīgajam darbam, pieredzes apmaiņai vai uzņēmējdarbības uzsākšanai un citām jauniešiem būtiskām dzīves jomām. Atbalsts būs pieejams dažādos veidos – gan ar Erasmus+ programmu un Eiropas Solidaritātes korpusa starpniecību, gan citu ES programmu ietvaros. Šī ir laba iespēja pilnveidot sevi un uzsākt savu mērķu sasniegšanu jau šogad. Ceru, ka jaunieši to aktīvi izmantos.”

Eiropas Jaunatnes gada atklāšanas pasākumā bija iespēja uzzināt par dažāda līmeņa sadarbības un atbalsta iespējām jauniešiem, NVO lomu jaunatnes dzīvē, par Eiropas Komisijas, Izglītības un zinātnes ministrijas un Latvijas Jaunatnes padomes iecerēm Eiropas Jaunatnes gadā. Savukārt Jūrmalas pilsētas pašvaldības jaunatnes lietu speciāliste Solvita Vigule (Jūrmala 2021. gadā uzvarēja nominācijā “Pašvaldība jaunietim”) uzsvēra, cik būtiski, ka jaunieši ir prioritāra mērķa grupa pašvaldībā, jo viņi ir ne tikai ideju iniciatori, bet arī aktīvi jauniešu un sabiedrības dzīves līdzveidotāji. Vigule aicināja Eiropas Jaunatnes gadā īpašu uzmanību pievērst jauniešu neformālās izglītības nozīmei, lai vairotu viņu labklājību.

Eiropas Jaunatnes gada ietvaros Latvijā notiks gan konferences, gan izglītojošas kampaņas, diskusijas, kā arī pētījumi par jauniešu stāvokli. Tāpat jauniešiem būs pieejamas paplašinātās ES atbalsta iespējas. Tā ir iespēja ikvienam iesaistīties un tikt iesaistītam. Eiropas Jaunatnes portālā ikviens var pievienot savu pasākumu visa gada garumā. Jautājumos par aktivitātēm un iesaistes iespējām aicinām sazināties ar nacionālo koordinatoru, izmantojot e-pasta adresi raivis.gunars.taurins@ljp.lv.

Ierakstu no atklāšanas pasākuma iespējams redzēt Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes lietas sociālā tīkla Facebook profilā.

Eiropas Komisija 2022. gadu pasludinājusi par Eiropas Jaunatnes gadu, vēršot uzmanību jauniešu iespējām ietekmēt Eiropas nākotni. Eiropas Jaunatnes gads aicina domāt par jauniešu nākotni, jauniešu lomu un aktīvu līdzdalību Eiropas kopējās labklājības un ilgtspējas veidošanā, sniedzot jauniešiem iespējas zaļākai, digitālākai un iekļaujošākai nākotnei.

Anete Kice,
LBAS Jauniešu padomes priekšsēdētāja