LBAS logo

LBAS izsludina fotokonkursu par darba un privātās dzīves līdzsvaru

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) ir izsludinājusi fotokonkursu “Darbs un privātā dzīve – līdzsvarā?”. Fotogrāfijas konkursam ir jāiesniedz līdz 28. septembrim plkst. 17.00.

Katrs pretendents var iesniegt līdz 5 fotogrāfijām, kas uzņemtas 2018., 2019. un 2020. gadā,  pievienojot aizpildītu konkursa pieteikuma anketu.

Konkursam iesniegtajām fotogrāfijām jāraksturo darba un privātās dzīves saskaņošanas iespējas, līdzekļi un sasniegumi, skatoties uz šīm situācijām gan nopietni, gan ar humoru. Fotogrāfiju tematika var atspoguļot darbinieka ģimenes pienākumu un / vai privātās dzīves pasākumu savienošanu ar karjeras izaugsmi. Fotogrāfijas var atspoguļot arī negatīvās sekas, kas rodas, nesekmīgi nodrošinot darba un privātās dzīves līdzsvaru. Fotogrāfijas jāiesniedz to oriģinālajā izmērā (nesamazinot).

Fotokonkursa balvu fonds ir 400 eiro, un konkurss noslēgsies ar izstādi. Dalībai izstādē tiks virzītas tikai tās fotogrāfijas, kuru tehniskā kvalitāte atbildīs  lielformāta drukai. Fotogrāfija var būt krāsaina vai melnbalta.

NOLIKUMS

PIETEIKUMA  ANKETA

Konkursa pieteikumi iesniedzami elektroniski, sūtot uz e-pastu: lbas@lbas.lv ar norādi – fotokonkursam vai jānogādā personīgi LBAS birojā Rīgā, Bruņinieku ielā 29/31, 407.kabinetā USB zibatmiņas vai CD datu nesējā konkursa norises laikā.

Konkursu rīko LBAS projekta “Balance for all – B4A” (Nr. 881676-B4A) ietvaros ar Eiropas Savienības programmas “Tiesības, vienlīdzība un pilsonība” 2014.-2020. gadam atbalstu.

Projekta “Balance for all – B4A” mērķis ir īstenot pasākumus, lai mazinātu stereotipus par noteiktu lomu sadalījumu starp sievietēm un vīriešiem darba un privātās dzīves saskaņošanā un radītu priekšnosacījumus vienlīdzīgākai aprūpes un mājsaimniecības pienākumu sadalei. Projektu īsteno Labklājības ministrija kā vadošais partneris sadarbībā ar LBAS un Latvijas Darba devēju konfederāciju.

Foto konkursa mērķis ir popularizēt darba un privātās dzīves saskaņošanas nepieciešamību Latvijas darbinieku vidū.