LBAS logo

LBAS aicina atjaunot sociālo dialogu, tiksies ar labklājības ministru

Nolūkā atjaunot pilnvērtīgu sociālo dialogu labklājības jomā, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) vadība 2. februārī tiksies ar labklājības ministru Gati Eglīti. Ministrs ir atsaucies LBAS uzaicinājumam, un kopīgi ar LBAS vadību apspriedīs strādājošajiem un to pārstāvjiem – arodbiedrībām –  svarīgāko.

Viena no sociālā dialoga platformām ir  Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes[1] Sociālās drošības apakšpadome, kas darbojas pie Labklājības ministrijas (LM), pēdējo reizi tā tika sasaukta 2021. gada 9. jūnijā. Tādēļ LBAS aicināja LM sasaukt apakšpadomi, norādot uz virkni tajā apspriežamo jautājumu 2022. gadā, daži no tiem –  ārkārtējās situācijas laikā valstī veiktie pasākumi sociālās drošības jomā; nodarbinātības situācija valsts ārkārtējās situācijas laikā; Valsts nodokļu politikas pamatnostādņu 2021.-2025.gadam projekta izstrāde LM kompetences jautājumu kontekstā u.c.

LBAS vadība, tiekoties ar ministru aktualizēs arī citus jautājumus, tostarp, par to, ka Darba likuma grozījumi nedrīkst pasliktināt darbinieku stāvokli un vājināt arodbiedrību un koplīgumu lomu, un pēdējais likumprojekts par grozījumiem Darba likumā kategoriski nevar tikt virzīts izstrādātajā redakcijā; par negatīvo seku novēršanu saistībā ar to, ka tika pieļauta VSAOI samaksas termiņa pagarinājums, kā rezultātā personas nesaņem pensiju pilnā apmērā; par izdienas pensiju atjaunošanu atsevišķās profesijām strādājošiem; par minimālās darba algas līmeni, kas sasniegtu  50 % no vidējās bruto algas valstī; par nepieciešamību tiesību aktos nostiprināt normas, kuras noteiktu darba devēju atbalstu savu darbinieku izglītošanai. Tāpat LBAS vadība ar ministru apspriedīs iespēju piešķirt nodokļu atlaides vairākiem koplīgumā paredzētajiem labumiem darbiniekiem un ģenerālvienošanos par  LM padotībā esošajiem valsts sociālās aprūpes centriem ar trim LBAS dalīborganizācijām.

Tikšanās dienas kārtībā būs arī Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes Darba lietu trīspusējās sadarbības apakšpadomes un Sociālās iekļaušanas politikas koordinācijas komitejas turpmākā darbība un LBAS 9. kongresa Rezolūcijā par LBAS prasībām Valdībai un Saeimai iekļautie jautājumi.

  1. https://www.mk.gov.lv/lv/nacionala-trispusejas-sadarbibas-padome