LBAS logo

LBAS aicina pieņemt normatīvo regulējumu, lai darbinieki var saņemt pensijas pilnā apmērā

“Covid – 19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likums” pieļauj darba devējiem pieteikties VSAOI samaksas termiņa pagarinājumam, taču šāda rīcība rada tiešas negatīvas sekas darbiniekiem. Tādēļ Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) ir nosūtījusi vēstuli Labklājības ministrijai, kurā lūdz izrādīt aktīvu iniciatīvu šīs problēmas risinājuma rašanā, uz Saeimu apstiprināšanai virzot konkrētus grozījumus “Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā”.

Likuma Par valsts pensijām 9.panta pirmā daļa noteic, ka valsts pensijas apmērs ir atkarīgs no apdrošināšanas stāža, kurā ieskaitāmi mēneši, kuros veiktas [..] apdrošināšanas iemaksas attiecīgajam sociālās apdrošināšanas veidam.

Likuma Par valsts sociālo apdrošināšanu 5.panta ceturtā daļa noteic, ka [..] persona ir sociāli apdrošināta pensiju apdrošināšanai, ja faktiski ir veiktas obligātās iemaksas.

Tādejādi fakts, ka nav samaksātas VSAOI, tieši aizskar personu tiesības uz valsts vecuma pensijas saņemšanu pilnā apmērā.

Ja darba devējs ir izbeidzis darba tiesiskās attiecības ar darbinieku, darba devējam ir pienākums pilnībā nokārtot visas saistības pret darbinieku un valsti, kas skar nodokļu nomaksu par labu atlaistajam darbiniekam.

Tāpat praksē VSAOI samaksas termiņa pagarinājums rada negatīvas sekas tiem darbiniekiem, kuri ir solidaritātes nodokļa maksātāji, jo VSAOI samaksas termiņa pagarinājuma rezultātā attiecīgie darbinieki kļuva par valsts parādniekiem.

Apstāklis, ka valsts pieļauj VSAOI samaksas termiņa pagarināšanu, risku par sekām, kas rodas VSAOI nesamaksāšanas vai atlikšanas rezultātā, būtu jāuzņemas darba devējam un valstij kopā, neliekot ciest personām un to tiesībām.

Neskatoties uz iepriekš izteiktiem lūgumiem, pūlēm un vēlmi panākt vienošanos, diemžēl viena gada laikā birokrātiskā sistēma valstī nav ļāvusi kopīgi atrisināt problēmu un novērst negatīvās sekas, kas radās darba devēju un Valsts ieņēmumu dienesta panākto vienošanos par VSAOI termiņa samaksas pagarinājumu rezultātā.

LBAS atkārtoti lūdz izrādīt aktīvu iniciatīvu šīs problēmas risinājuma rašanā, veicot un uz Saeimu apstiprināšanai virzot konkrētus grozījumus “Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā”, ko LBAS ir nosūtījis labklājības ministram Gatim Eglītim.

LBAS cer uz labklājības ministra atbalstu, aktīvu un steidzamu līdzdalību normatīvā regulējuma pieņemšanānegatīvo seku novēršanai. Šis jautājums tiks pārspriests arī LBAS vadības tikšanās reizē ar ministru 2. februārī.