LBAS logo

LBAS nosūtījusi vēstuli Saeimai

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) nosūtījusi vēstuli Saeimas priekšsēdētājai un visām frakcijām, kurā pauž LBAS viedokli par darba devēja tiesībām izbeigt darba (dienesta) attiecības personām, kuras nav vakcinētas.

Ņemot vērā, ka Ministru kabinets 14.07.2021. nolēma atbalstīt likumprojektu “Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā” (likumprojektu) un iesniegt to Saeimā, LBAS valde kategoriski iebilst pret nevakcinētu darbinieku (amatpersonu) atlaišanu no darba, uzsverot to, ka likumprojektā paredzēto leģitīmo mērķi – sniegt pakalpojumus (pildīt darba pienākumus) neapdraudot citu cilvēku veselību, var panākt arī ar alternatīvām metodēm, piemērām, distancēšanos, sejas un mutes aizsegu lietošana, nozaru drošības protokoli, telpu vedināšana, veselības stāvokļa pārbaude ar regulāru testēšanu, attālināta darba veikšana un tml.

LBAS atbalsta vienīgi brīvprātīgu vakcinēšanos un aicina politiķus skaidrot savu nostāju, sniedzot pilnīgu informāciju, lai palīdzētu katram nodarbinātajam pašam pieņemt savu lēmumu.

LBAS aicina Saeimas deputātus, diskutējot par šo likumprojektu, un, realizējot tā leģitīmo mērķi, ievērot samērīguma un nediskriminācijas principus: saglabāt vakcinācijas brīvprātību; paplašināt Covid – 19 testēšanas aptveri un uzdot Veselības ministrijai, ņemot vērā citu Eiropas valstu praksi, pieļaut arī lētāku testu izmantošanu; nepieļaut nevakcinētu darbinieku (amatpersonu) atlaišanu no darba.

LBAS aicina paredzēt īpašu valsts apmaksātu rehabilitācijas programmu, kā arī valsts kompensācijas par ārstēšanos, izmeklējumiem, kopšanas, un citām izmaksām no valsts budžeta, ja vakcinētai personai pēc vakcīnas saņemšanas ir komplikācijas, darbspēju zaudēšana, nāve. Tāpat LBAS aicina likumprojektā iestrādāt prezumpciju, ka, ja noteiktā periodā pēc vakcīnas saņemšanas ir radies kaitējums personas veselībai vai nāve, tiek prezumēts, ka sekas ir iestājušās no vakcīnas, ja vien valsts nespēj pierādīt pretējo (apgrieztā pierādīšana); un paredzēt vienu apmaksātu brīvu dienu personām, kuras ir vakcinējušās.