LBAS logo

LBAS aicina uz Starptautiskajai darba aizsardzības dienai veltītu konferenci

29. aprīlī, atzīmējot Starptautisko darba aizsardzības dienu (28.04.), Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) aicina uz konferenci, kuras devīze ir “Darba aizsardzība – darbinieka pamattiesības”.

Konference norisināsies attālināti, no plkst. 10.00 līdz 14.00, un būs skatāma LBAS Youtube kanālā:

Šīs atceres dienas mērķis ir radīt apņemšanos strādāt droši un veicināt sabiedrības izpratni par visiem darba drošības principiem. Konferencē atgādinās, ka veselība un drošība nav dāvana no valsts iestādēm vai laba darba devēja: veselība un drošība darbā ir ikviena darbinieka pamattiesības, – tiesības, kuras aizstāv arodbiedrības!

Starptautiskā darba aizsardzības diena ir radusies no Amerikas un Kanādas ostas darbinieku protestiem pret sliktajiem darba apstākļiem, kas noveda pie daudziem sakropļotiem un bojā gājušiem nodarbinātajiem. Šajā dienā arodbiedrību kustība visā pasaulē organizē dažādus pasākumus,  kuru laikā piemin nelaimes gadījumos darbā bojā gājušo darbinieku piemiņu, atceras sakropļotos un arodslimības guvušos darbiniekus. 

LBAS darba aizsardzības konferenci atklās LR labklājības ministrs Gatis Eglītis, LBAS priekšsēdētāja vietniece Gita Oškāja un Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) pārstāvis.

Konferences laikā LBAS pievērsīs uzmanību, kā mēs visi kopā varam veicināt labāku darba drošības un veselības kultūras veicināšanu un veidošanu darba vietās, un kā samazināt ar darbu saistīto nāves un nelaimes gadījumu skaitu.

Aktuālo situāciju darba vidē – negadījumu statistiku un cēloņus analizēs Valsts darba inspekcijas (VDI) direktors Renārs Lūsis. Darba drošības un vides veselības institūta (DDVVI) direktors Ivars Vanadziņš iepazīstinās ar pētījuma “Darba apstākļi Latvijā” pirmajiem rezultātiem. Par psihoemocionālajiem faktoriem kā izdegšanas sindroma avotu informēs RSU profesore  Santa Purviņa.

Konferencē vēl uzzināsim par LDDK skatījumu uz darba aizsardzības problemātiku, iepazīsimies ar Aroda un radiācijas ārstu valsts komisijas darbības aspektiem, kā arī praktiskiem jautājumiem par atlīdzības piešķiršanu darbaspēju zaudējuma gadījumā, Invaliditātes noteikšanu personām ar arodslimību un nelaimes gadījumiem darbā.  

Uzticības personu darbības problemātiku atspoguļos arodbiedrību pārstāvji –  LBAS darba aizsardzības  speciālists Mārtiņš Pužuls un AS “Cēsu alus” galvenā uzticības persona Māris Grambergs. Savukārt par Darba likuma 101. panta pirmās daļas 7. punkta piemērošanu informēs LBAS jurists Kaspars Rācenājs.