LBAS logo

LBAS aicina vidējo profesionālo izglītības iestāžu audzēkņus piedalīties konkursā PROFS

Lai veicinātu profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu interesi un izpratni par darba tiesībām, darba drošību un sociālo dialogu, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) organizē konkursu profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem PROFS 2019.

Vēl pirms konkursa LBAS eksperti 24. septembrī plkst. 11.00 aicina profesionālo izglītības iestāžu audzēkņus uz darba tiesību un darba aizsardzības lekcijām Arodbiedrību namā, Rīgā, Bruņinieku ielā 29/31, 2. stāva zālē.

Vēstule ar aicinājumu piedalīties konkursā, konkursa nolikums un pieteikuma anketa ir nosūtīta profesionālās izglītības iestādēm. Pieteikuma anketa un informācija par konkursu, kā arī mācību materiāli konkursa dalībniekiem ir atrodami interneta vietnē www.arodbiedribas.lv > Projekti > PROFS 2019. Aizpildītas pieteikuma anketas jānosūta LBAS līdz š.g. 30. septembrim.

PROFS tiek rīkots Valsts darba inspekcijas (VDI) īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta “Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” Nr.7.3.1.0/16/I/001 ietvaros. Konkursu jau trešo reizi šī ESF projekta ietvaros organizē LBAS, un tas notiks katru gadu līdz 2022. gadam.

LBAS priekšsēdētājs Egils Baldzēns: “Ja jaunais darbinieks zinās sava darba tiesības, viņš vienmēr saņems to, ko nopelnījis, un strādās drošos un labos darba apstākļos. Viņš kopā ar kolēģiem izveidos arodbiedrību un ar darba devēju noslēgs koplīgumu, kas dos papildu sociālās garantijas likumos noteiktajam, un vienlaikus ar savu motivēto darbu un pozitīvo attieksmi vairos sava uzņēmuma konkurētspēju un iespējas nodrošināt augstāku dzīves standartu. Ja darbinieks zinās darba aizsardzības patiesības, tad viņš būs vesels un drošs, un zinās, kā palīdzēt saviem kolēģiem. Viss ir jauno darbinieku rokās – apgūsti, izproti un ej tālāk – uz priekšu savā karjerā!”

Pieci konkursa PROFS 2019 reģionālie pusfināli risināsies oktobra beigās un novembrī, savukārt konkursa fināls un apbalvošanas ceremonija notiks decembrī. Konkursa pusfinālam un finālam būs trīs daļas: mājas darba prezentācija, viktorīna un praktiski uzdevumi par darba tiesībām, darba aizsardzību un sociālo dialogu. Konkursa PROFS žūrijas darbā, tāpat kā iepriekšējos gados, piedalīsies Latvijas Darba devēju konfederācijas un Valsts darba inspekcijas pārstāvji.

Savukārt gada pirmajā pusē LBAS darba tiesību un darba aizsardzības konsultanti dodas uz profesionālās izglītības iestādēm, un šogad no janvāra līdz jūnijam izglītoti vairāk nekā 1000 audzēkņi 16 profesionālās izglītības iestādēs. Lai konkursā skolēni parādītu labākas zināšanas un būtu labāk gatavi darba vides situācijām, LBAS eksperti 24. septembrī plkst. 11.00 aicina profesionālo izglītības iestāžu audzēkņus uz darba tiesību un darba aizsardzības lekcijām Arodbiedrību namā, Rīgā, Bruņinieku ielā 29/31, 2. stāva zālē.

2018. gadā konkursa pusfinālos piedalījās 29 komandas no 22 vidējās profesionālās izglītības iestādēm. Jau regulāri Latvijas mērogā kā gudrākie skolēni darba tiesību, darba aizsardzības un sociālā dialoga jomā sevi ir pierādījuši Liepājas Valsts tehnikuma audzēkņi, kas konkursa PROFS finālā ir izcīnījuši visaugstāko novērtējumu.

Šī projekta ietvaros tiek sniegtas arī konsultācijas darba ņēmējiem, – darba strīdu vai domstarpību gadījumos tās tiek sniegtas pa tālruni, rakstiski vai klātienē. Lai saņemtu konsultācijas (darba tiesību jautājumos), aicinām zvanīt darba dienās no plkst. 9.00 – 17.00 pa tālruni 67035905, mob. 29800530, e-pasts jautājumiem rakstiski: kaspars@lbas.lv. Lai saņemtu konsultācijas klātienē, iepriekš jāvienojas par konkrētu konsultācijas sniegšanas laiku, zvanot uz augstāk norādīto tālruņa numuru. Konsultācijas sniedz LBAS darba tiesību eksperts Kaspars Rācenājs.

Lai saņemtu konsultācijas darba strīdu vai domstarpību gadījumos (darba aizsardzības jautājumi), aicinām zvanīt darba dienās pa tālruni 67035959, mob. 29108231, e-pasts jautājumiem rakstiski: martins@lbas.lv. Lai saņemtu konsultācijas klātienē, iepriekš jāvienojas par konkrētu konsultācijas sniegšanas laiku, zvanot uz augstāk norādīto tālruņa numuru. Konsultācijas sniedz LBAS darba aizsardzības eksperts Mārtiņš Pužuls.