LBAS logo

LBAS apsveikums Latvijas dzimšanas dienā

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības priekšsēdētājs Egils Baldzēns: “Latvijas valsts dzima reizē ar Latvijas demokrātiju, un šo demokrātiju vajag aizsargāt ar visām tām tiesībām, kas pienākas darbiniekiem, darba devējiem un Latvijas pilsoņiem. Krīzes laikā arodbiedrību nozīme pieaug, – tā darbavietā, nozares un nacionālajā līmenī nodrošina likumu ievērošanu. Aizstāvot demokrātiskās tiesības mēs apliecinām Latvijas valsti.

Tāpēc 18. novembris ir mūsu tiesību un pienākumu diena. Visi, kas mūsu valsti atrauj no demokrātijas tradīcijām, atsvešina tautu no Latvijas valsts. Ne jau velti Rainis teica: “Ikviens lai kungs Latvijā!”

Šajā Latvijas dzimšanas dienā un turpmāk vēlu mums visiem prast šodienas dzīves realitāti sabalansēt ar mūsu patiesajām vajadzībām. 18. novembris ir svētki mums visiem, un tos mēs šogad svinam kopā ar saviem tuvākajiem cilvēkiem. Jaukus svētkus!”