LBAS logo

LBAS atbalsta LIZDA piketu

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) atbalsta Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) šodien organizēto piketu un pilnībā pievienojas tās prasībām.

Atbalsta vēstule nosūtīta Latvijas Republikas Saeimas priekšsēdētājai Inārai Mūrniecei, Ministru prezidentam Arturam Krišjānim Kariņam, izglītības un zinātnes ministrei Anitai Muižniecei, finanšu ministram Jānim Reiram, Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētājam Arvilam Ašeradenam.

Vēstulē ir teikts, ka LIZDA ir lielākā no LBAS dalīborganizācijām un jau ilgstoši nespēj panākt vienošanos ar Izglītības un zinātnes ministriju (IZM) par pedagogu darba algas un darba slodzes sabalansēšanas jautājumiem, tāpēc 2022.gada 1.jūnijā LIZDA Padomes sēdē tika nolemts 2022.gada 16.jūnijā plkst.12.00 pie LR Saeimas ēkas organizēt piketu.

LBAS atbalsta LIZDA lēmumu organizēt piketu, lai tādejādi paustu pedagogu pamatotās prasības Saeimai un valdībai:

  1. Pedagogu darba samaksas grafika izstrāde un apstiprināšana nākamo piecu gadu periodam no 2023.gada;
  2. Sabalansētas pedagogu darba slodzes nodrošināšana;
  3. LIZDA priekšlikumu un iebildumu ņemšana vērā par MK noteikumu projektu “Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pedagoga darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs” (turpmāk – MK noteikumu projekts), lai nodrošinātu pārskatāmu, pārdomātu un godīgu pedagogu darba samaksas finansēšanas sistēmu.

LBAS uzskata, ka pedagogi ir nozīmīgākais resurss, lai turpinātu izglītības satura reformu un nodrošinātu kvalitatīvu izglītības procesu valstī. LBAS vērš uzmanību, ka, stiprinot pedagogu atbalsta sistēmu un pilnveidojot mācību procesu, viens no būtiskākajiem pedagogu profesionālo dzīvi pozitīvi ietekmējošajiem faktoriem ir pedagoģiskā un akadēmiskā personāla atalgojums un tam atbilstošas darba slodzes sabalansēšana. Ikviens LIZDA pedagogs un strādājošais pirmsskolas izglītības iestādēs, sākumskolās, pamatskolās, vidusskolās, profesionālās izglītības, profesionālās ievirzes, interešu izglītības, speciālās izglītības, augstākās izglītības iestādēs, kā arī zinātniskajās institūcijās ir tiesīgs saņemt savam ieguldītajam darbam cieņpilnu atalgojumu.

Apstākļos, kad izglītības nozare ir pastiprināti izmantojusi pedagogu cilvēkresursus, lai pārvarētu covid-19 pandēmijas radītās sekas, kad valstī strauji pieaug inflācija, LBAS pieprasa valdībai veikt arī papildus ieguldījumu izglītības nozares cilvēkkapitālā, pilnveidojot pedagogu darba samaksas modeli, apmaksājot visus pedagogu darba pienākumus, novēršot pārslogotību un profesionālo izdegšanu, nodrošinot cienīgu, konkurētspējīgu atalgojumu, salīdzinot ar citiem līdzvērtīgas kvalifikācijas speciālistiem.