LBAS logo

LBAS atbalsta LIZDA prasības

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) atbalsta Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku (LIZDA) izvirzītās streika prasības, kuras tika nosūtītas Izglītības un zinātnes ministrijai (IZM) 2022. gada 18. augustā. 

LBAS ir nosūtījusi atbalsta vēstules LIZDA prasībām Latvijas Republikas Saeimas priekšsēdētājai Inārai Mūrniecei, Ministru prezidentam Arturam Krišjānim Kariņam, izglītības un zinātnes ministrei Anitai Muižniecei, finanšu ministram Jānim Reiram un Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētājam Arvilam Ašeradenam.

LBAS, atbilstoši Darba strīdu likuma 14.pantam, pieprasa izpildīt LIZDA izvirzītās prasības:

1) Izglītības likuma 53. panta trešās daļas izpilde, kas nosaka, ka pedagoga mēnešalga par vienu slodzi nav zemāka par Ministru kabineta apstiprināto pedagogu darba samaksas grafikā noteikto mēnešalgu attiecīgajā laikposmā. Pedagogu darba samaksas grafiks jāizstrādā saskaņā ar Izglītības attīstības pamatnostādnēs 2021. – 2027. gadam noteiktajiem pedagogu darba samaksas palielinājuma principiem un plānotajiem rezultatīvajiem rādītājiem, un jāapstiprina nākamo piecu gadu periodam, sākot no 2023. gada;

2) darba slodzes sabalansēšana visiem pedagogiem no 2023. gada.

LBAS uzskata, ka prasības ir samērīgas attiecībā pret pedagogu ieguldīto darbu izglītības kvalitātes nodrošināšanā. Nekonkurētspējīgā pedagogu darba samaksa un tai neatbilstošā darba slodze jau ilgstoši negatīvi ietekmē izglītības nozarē nodarbināto profesionālās dzīves kvalitāti. Izglītības un zinātnes nozarē nodarbinātie ir pelnījuši cieņpilnu attieksmi, cienīgu darba samaksu par visu padarīto darbu, kura ne tikai ļauj izdzīvot šodienas aizvien pieaugošās inflācijas apstākļos, bet arī uzlabot savas dzīves kvalitāti, tādējādi nodrošinot radošu, dinamisku un kvalitatīvu mācīšanās procesu un plānotos sasniedzamos rezultātus.