LBAS logo

LBAS atbalsta LIZDA prasības

Būtiskas reformas izglītības un zinātnes jomā tiek virzītas sasteigti, bez nopietnām konsultācijām, reizēm pat izpaliek jebkādas diskusijas ar sociālajiem un sadarbības partneriem. Nereti svarīgu normatīvo dokumentu projektu saskaņošanas sanāksmes notiek formāli, un atzinumu iesniegšanas termiņi mēdz būt nepiedodami īsi.

Visi šie jautājumi pilnībā ir Izglītības un zinātnes ministrijas atbildībā.

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) demisijas pieprasījums ministrei Ilgai Šuplinskai ir izsvērts, argumentēts un savlaicīgs.

Jebkurām reformām ir nepieciešams atbilstošs cilvēkresursu, organizatorisko, tehnisko un finansiālo līdzekļu nodrošinājums.

Vienīgi iesaistot nozares vadošās organizācijas un vecāku organizācijas savlaicīgā, lietišķā un demokrātiskā dialogā var sasniegt Latvijai labvēlīgu, ilgtspējīgu rezultātu, nodrošinot Latvijas izglītības un zinātnes sistēmas starptautisku konkurētspēju.

Egils Baldzēns,
LBAS priekšsēdētājs