LBAS logo

LBAS atsāk izglītojošu aktivitāšu organizēšanu profesionālajās izglītības iestādēs

18. janvārī Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) darba tiesību konsultants izglītoja Rīgas Valsts tehnikuma audzēkņus. Izglītojošo aktivitāti par darba tiesību jautājumiem apmeklēja vairāk nekā 80 Rīgas Valsts tehnikuma audzēkņi.

LBAS darba tiesību konsultants Kaspars Rācenājs tikās ar Rīgas Valsts tehnikuma audzēkņiem, lai informētu topošos darba ņēmējus par aktuālo darba tiesību jomā, kā arī lai skolēni veiksmīgāk sagatavotos konkursam PROFS. Šo profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu konkursu par darba tiesībām, darba aizsardzību, sociālo dialogu un arodbiedrību nozīmi aizvadītā gada rudenī atsāka organizēt LBAS, un tas ar ESF projekta atbalstu notiks katru gadu līdz 2022. gadam.

Ir apkopoti profesionālo izglītības iestāžu pieteikumi LBAS ekspertu lekcijām, un arī turpmāk darba tiesību un darba aizsardzības konsultanti dosies uz dažādām Latvijas profesionālās izglītības iestādēm. Tuvākais izglītojošais pasākums notiks 7. februārī Jelgavas tehnikumā, kurā LBAS konsultanti iepazīstinās Jelgavas tehnikuma audzēkņus ar darba tiesību un darba aizsardzības tēmām.

Ikdienā konsultācijas darba ņēmējiem darba strīdu vai domstarpību gadījumos tiek sniegtas pa tālruni, rakstiski vai klātienē. Lai saņemtu konsultācijas (darba tiesību jautājumos), aicinām zvanīt darba dienās no plkst. 9.00 – 17.00 pa tālruni 67035905, mob. 29800530, e-pasts jautājumiem rakstiski: kaspars@lbas.lv. Lai saņemtu konsultācijas klātienē, iepriekš jāvienojas par konkrētu konsultācijas sniegšanas laiku, zvanot uz augstāk norādīto tālruņa numuru. Konsultācijas sniedz LBAS darba tiesību eksperts Kaspars Rācenājs.

Lai saņemtu konsultācijas darba strīdu vai domstarpību gadījumos (darba aizsardzības jautājumi), aicinām zvanīt darba dienās pa tālruni 67035959, mob. 29108231, e-pasts jautājumiem rakstiski: martins@lbas.lv. Lai saņemtu konsultācijas klātienē, iepriekš jāvienojas par konkrētu konsultācijas sniegšanas laiku, zvanot uz augstāk norādīto tālruņa numuru. Konsultācijas sniedz LBAS darba aizsardzības eksperts Mārtiņš Pužuls.

Konsultācijas darba tiesību un darba aizsardzības jautājumos tiek sniegtas ar ESF projekta “Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” atbalstu.