LBAS logo

LBAS Cienīga darba dienā 7. oktobrī organizē tiešsaistes diskusiju “Darbs, dzīve un COVID-19”

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) Cienīga darba dienā 7. oktobrī plkst. 10.00 tiešsaistē organizē diskusiju  “Darbs, dzīve un COVID-19”. Diskusija būs redzama LBAS Facebook profilā https://www.facebook.com/arodbiedribaslv.

Diskusijas atklāšanā par pārmaiņām darba organizēšanā un darba attiecībās, darba un privātās dzīves līdzsvarā COVID-19 laikā runās LBAS priekšsēdētājs Egils Baldzēns, Labklājības ministrijas valsts sekretārs Ingus Alliks un LDDK ģenerāldirektores vietniece Inese Stepiņa.

Par jaunajām darba formām, to ietekmi uz darba devējiem un darba ņēmējiem, darba un dzīves kvalitāti, izaicinājumiem darba un dzīves līdzsvaram ieskatu sniegs LDDK ģenerāldirektores vietniece Inese Stepiņa un LBAS jurists Kaspars Rācenājs. 

Galvenos secinājumus no Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda (EUROFOUND) pētījumiem par dzīvi, darbu un COVID-19 atklās EUROFOUND darba ņēmēju puses pārstāve Linda Romele.

Par darbinieku labsajūtu, stresa profilaksi, depresijas riskiem un psihisko veselību šajā laikā stāstīs  psiholoģe, SIA “Triviums apmācība” pasniedzēja Ieva Vaine un RSU Psihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas klīnika ārste-rezidente psihoterapijā Madara Pumpure.

LBAS vecākais darba aizsardzības speciālists Mārtiņš Pužuls informēs par izaicinājumiem  darbinieku spējai pielāgoties jaunajām darba formām un darba apstākļiem, un par darbinieku labsajūtas nodrošināšanu.

7. oktobra diskusija tiek organizēta sadarbībā ar Fridriha Eberta fondu. Jau informējām, ka no 4. līdz 8.oktobrim LBAS organizē Darba un dzīves līdzsvara nedēļu, kad gandrīz katru dienu notiek kāds šai tēmai veltīts pasākums (vairāk informācijas – www.arodbiedribas.lv).

Darba un dzīves līdzsvara nedēļa tiek organizēta ar Eiropas Komisijas programmas “Tiesības, vienlīdzība un pilsonība” 2014.-2020. gadam atbalstu projektā “Balance for all – B4A” (“Līdzsvars visiem – B4A”). Projekta mērķis ir īstenot pasākumus, lai mazinātu stereotipus par noteiktu lomu sadalījumu starp sievietēm un vīriešiem darba un privātās dzīvi līdzsvarošanā un radītu priekšnosacījumus vienlīdzīgai aprūpes un mājsaimniecības pienākumu sadalei.