LBAS logo

LBAS darba aizsardzības konsultants izglīto Rīgas Valsts tehnikuma audzēkņus

Šodien, 29. janvārī, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) darba aizsardzības konsultants dosies uz Rīgas Valsts tehnikumu, lai audzēkņus izglītotu darba aizsardzības jautājumos. Ar šo lekciju LBAS atsāk profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu izglītošanu darba aizsardzības un darba tiesību jautājumos, kas notiek ar ESF projekta “Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” atbalstu.

LBAS darba aizsardzības konsultants Mārtiņš Pužuls tiksies ar Rīgas Valsts tehnikuma audzēkņiem, lai informētu topošos darba ņēmējus par nepieciešamajām pamatzināšanām darba aizsardzības jomā, kā arī lai skolēni veiksmīgāk sagatavotos konkursam PROFS. Šo profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu konkursu par darba tiesībām, darba aizsardzību, sociālo dialogu un arodbiedrību nozīmi 2017. gada rudenī atsāka organizēt LBAS, un tas ar ESF projekta atbalstu notiks katru gadu līdz 2022. gadam.

Arī turpmāk darba tiesību un darba aizsardzības konsultanti dosies uz dažādām Latvijas profesionālās izglītības iestādēm un reģioniem, bet ikdienā konsultācijas darba ņēmējiem darba strīdu vai domstarpību gadījumos tiek sniegtas pa tālruni, rakstiski vai klātienē. Lai saņemtu konsultācijas (darba tiesību jautājumos), aicinām zvanīt darba dienās no plkst. 9.00 – 17.00 pa tālruni 67035905, mob. 29800530, e-pasts jautājumiem rakstiski: kaspars@lbas.lv. Lai saņemtu konsultācijas klātienē, iepriekš jāvienojas par konkrētu konsultācijas sniegšanas laiku, zvanot uz augstāk norādīto tālruņa numuru. Konsultācijas sniedz LBAS darba tiesību eksperts Kaspars Rācenājs.

Lai saņemtu konsultācijas darba strīdu vai domstarpību gadījumos (darba aizsardzības jautājumi), aicinām zvanīt darba dienās pa tālruni 67035959, mob. 29108231, e-pasts jautājumiem rakstiski: martins@lbas.lv. Lai saņemtu konsultācijas klātienē, iepriekš jāvienojas par konkrētu konsultācijas sniegšanas laiku, zvanot uz augstāk norādīto tālruņa numuru. Konsultācijas sniedz LBAS darba aizsardzības eksperts Mārtiņš Pužuls.

Konsultācijas darba tiesību un darba aizsardzības jautājumos tiek sniegtas ar ESF projekta “Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” atbalstu.