LBAS logo

LBAS Darba tiesību forumā apspriedīs Darba likuma piemērošanu pandēmijas laikā un citas aktualitātes

Lai apspriestu aktuālos darba tiesību jautājumus, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) sadarbībā ar Fridriha Eberta fondu 5. novembrī organizē ikgadējo Darba tiesību forumu.

LBAS Darba tiesību forumā šogad īpaša uzmanība tiks veltīta Darba likuma piemērošanas problēmjautājumiem un izmaiņām COVID-19 pandēmijas izplatības laikā, attālinātā darba juridiskiem un darba drošības aspektiem, darba devēja jaunajiem pienākumiem, norīkojot darbiniekus darbam ārvalstīs, kā arī sociālo partneru priekšlikumiem nākamajiem Darba likuma grozījumiem. Neizpaliks jautājumi, kas skar emocionālās vardarbības regulēšanu darba tiesību aktos un darba un privātās dzīves saskaņošanu.

Forums sāksies plkst. 9.30 un būs skatāms tiešraidē: https://www.youtube.com/watch?v=KtnGqjFqPrY&feature=youtu.be

Forumu atklās Egils Baldzēns, LBAS priekšsēdētājs, un Pērs Krumrejs, Fridriha Eberta fonda pārstāvniecības Baltijas valstīs direktors.

LBAS priekšsēdētājs Egils Baldzēns: “Darba tiesību joma līdztekus darba samaksas jautājumam ir arodbiedrību darba prioritāte. Šīs pandēmijas laikā ir ārkārtīgi svarīgi ne tikai likumus ievērot, bet tos arī piemērot. Un, lai šis process notiktu līdzsvaroti, ir ļoti svarīgi nepieklusināt sociālo dialogu, bet, izmantojot šī brīža attālinātā darba formas, turpināt kopīgi strādāt ar sociālajiem partneriem.”

Par to, kā COVID-19 ir ietekmējis Latvijas darba tirgu, forumā informēs Anta Praņēviča, pētījumu grupas vadītāja no SIA Fontes Vadības konsultācijas. Par darba tiesību pielāgošanu COVID-19 ietekmei pastāstīs Kaspars Rācenājs, LBAS darba tiesību konsultants. Veselības ministrijas Vides veselības nodaļas vadītāja Jana Feldmane forumā skaidros epidemioloģiskās drošības pasākumus, kas veicami darba devējiem un darbiniekiem. Savukārt Valsts darba inspekcijas direktora vietniece Andra Auziņa informēs par biežākajām darbinieku sūdzībām un darba tiesību izaicinājumiem  COVID-19 laikā.

Par valsts iestāžu darbinieku pašsajūtu ārkārtējās situācijas laikā stāstīs Katri Vintiša, Valsts kancelejas Valsts pārvaldes politikas departamenta vadītāja vietniece. COVID-19 ietekmi uz darba vidi Latvijā un attālinātā darba juridiskos un darba drošības aspektus atklās Linda Paegle, Rīgas Stradiņa universitātes pētniece, un Andis Burkevics, zv. advokāts, advokātu birojs “Sorainen”. Ar COVID-19 seku pārvaldīšanu praksē dalīsies  Uldis Biķis, AS “Latvijas Finieris” padomes priekšsēdētājs.

Par darba devēja jaunajiem pienākumiem, norīkojot darbiniekus darbam ārvalstīs pastāstīs Nataļja Preisa, LBAS Eiropas tiesību eksperte. Par sociālo partneru priekšlikumiem nākamajiem Darba likuma grozījumiem informēs Kaspars Rācenājs, LBAS darba tiesību konsultants, un Jānis Pumpiņš, LDDK jurists, darba tiesību eksperts.

Darba un privātās dzīves saskaņošanas direktīvas un Direktīvas par caurspīdīgiem un caurskatāmiem darba apstākļiem ieviešanas Latvijas darba tiesībās nianses atklās Līga Klemere un Astra Pilsuma, Labklājības ministrijas Darba attiecību un darba aizsardzības politikas departamenta vecākās ekspertes. Uz jautājumu, ko mācāmies no tiesu prakses saistībā ar emocionālās vardarbības regulēšanu darba tiesību aktos, atbildēs Elīna Ūsiņa, Tiesībsarga biroja Sociālo, ekonomisko un kultūras tiesību nodaļas vecākā juriste, un Andris Lazdiņš, zv. advokāts, advokātu birojs “Ellex Kļaviņš”.