LBAS logo

LBAS Darba tiesību forumā diskutēs par darba strīdiem un tiesībpolitikas transformāciju

Lai diskutētu par darba tiesību aktualitātēm, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) ar F. Eberta fonda atbalstu 14. novembrī organizē jau tradicionālo Darba tiesību forumu.

Tas sāksies plkst. 9.30 Tallink Hotel Riga, Elizabetes iela 24.

Forumu atklās LBAS priekšsēdētājs Egils Baldzēns un F. Eberta fonda pārstāvniecības Baltijas valstīs vadītājs Peer Krumrey.

Par tēmu “Latvijas industriālās tiesībpolitikas transformācija” uzstāsies Dr.iur. Irēna Liepiņa, LBAS priekšsēdētāja vietniece, un Gatis Silovs, Ekonomikas ministrijas Nozaru politikas departamenta direktores vietnieks.

Forums turpināsies ar tēmu “Darba strīdu risināšanas efektivizācija”. Par arodbiedrību brīvību kolektīvajos darba strīdos informēs Dr.iur. Jānis Neimanis, LR Satversmes tiesas tiesnesis, savukārt aktuālajā tiesu praksē un Darba likuma piemērošanas problēmjautājumos iedziļināsies Kaspars Rācenājs, LBAS jurists, konsultants darba tiesisko attiecību jautājumos.

Valsts Darba inspekcijas lomu darba strīdu izskatīšanā atklās Diāna Švānberga, Valsts darba inspekcijas Juridiskās nodaļas vadītāja, un Dace Stivriņa, Valsts darba inspekcijas Konsultatīvā centra vadītāja.

Foruma sadaļā “Jauni likumi, jauni izaicinājumi” par tēmu “Darbinieku norīkošanas direktīvas pārņemšana: iespējas un izaicinājumi” uzstāsies     Nataļja Preisa, LBAS Eiropas tiesību aktu un politikas dokumentu eksperte. Par kolektīvo interešu strīdu un streiku – praksi un teoriju – informēs Dace Tarasova, Latvijas Sabiedrisko pakalpojumu un Transporta darbinieku arodbiedrība LAKRS juriste.

Par Trauksmes celšanas likumu uzstāsies Inese Kušķe no Valsts kancelejas, savukārt par Komercnoslēpuma aizsardzības likumu prezentāciju sniegs Olga Zeile, Tieslietu ministrijas Nozaru politikas departamenta direktore.