LBAS logo

LBAS darba tiesību forumā – no grozījumiem Darba likumā līdz mākslīgā intelekta ietekmei uz darba tiesiskajām attiecībām

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) sadarbībā ar Fridriha Eberta fonda pārstāvniecību Baltijas valstīs 3. novembrī plkst. 10.00-16.30 organizē ikgadējo Darba tiesību forumu. Šis pasākums, kas notiek jau vairāk nekā 15 gadus, ir iespēja uzzināt par aktuālāko darba tiesību jomā, dzirdēt akadēmiķu, valsts pārvaldes, uzņēmēju un arodbiedrību ekspertīzi un skatījumu par svarīgāko darba tiesību attīstībā Latvijā. Runātāji piedalīsies forumā klātienē, savukārt auditorija vēros foruma tiešraidi LBAS mājas lapā www.arodbiedribas.lv, LBAS Facebook kontā un LBAS YouTube kanālā.

Šogad Darba tiesību forums pievērsīsies tādiem jautājumiem kā topošais Darba likuma regulējums, attālinātais darbs, lojalitāte un dažādi specifiski darba tiesību jautājumi, piemēram, komercnoslēpums un informācijas konfidencialitāte, mākslīgā intelekta ietekme uz darba attiecībām, kā arī pierādīšanas līdzekļi darba strīdos.

LBAS Darba tiesību forumu atklās labklājības ministra  Ulda Auguļa uzruna.

LBAS priekšsēdētāja vietniece, foruma moderatore Gita Oškāja: “Darba tiesības nav tikai tiesības, bet arī pienākumi un atbildība. Darba tiesības ir aktuālas ikvienam sabiedrības loceklim, jo ar tām ikdienā saskaras teju ikviens, un ir svarīgi veicināt to, ka sabiedrībā ir vienota izpratne par to pareizu iztulkošanu un piemērošanu.”

Darba likums tiek grozīts samērā bieži, un par to, kāpēc to vajag grozīt atkal, forumā diskutēs sociālo partneru pārstāvji. Ar sociālo partneru priekšlikumiem Darba likuma grozījumiem iepazīstinās Kaspars Rācenājs, LBAS jurists, darba tiesību konsultants, un Jānis Pumpiņš, Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) jurists, darba tiesību eksperts.  Labklājības ministrijas ieskatu plānotajos Darba likuma grozījumos sniegs Ineta Vjakse, Labklājības ministrijas Darba attiecību un darba aizsardzības politikas departamenta direktora vietniece.

Eiropas Savienībā top jauns attālinātā darba tiesiskais regulējums, – par to informēs Natalja Preisa, LBAS Eiropas tiesību eksperte. Savukārt par attālināto darbu praksē Latvijā stāstīs uzņēmumu – SEB grupas biznesa pakalpojumu centra Rīgā un MADARA Cosmetics – pārstāvji.

Forumā tiks analizēti vairāki darbinieka lojalitātes darba devējam praktiskie aspekti. Darbinieku lojalitātes konceptu darba tiesībās analizēs Andris Lazdiņš, zvērināts advokāts, ZAB “Ellex Kļaviņš” partneris, valsts amatpersonas lojalitāti – Edvīns Danovskis, Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes docents, un par valdes locekļu lojalitātes pienākumu izteiksies Jānis Kārkliņš, zvērināts advokāts, Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes profesors.

Foruma gaitā tiks skarti vairāki darba tiesību specifiskie aspekti. Par konkurences ierobežojumu un informācijas konfidencialitāti darba tiesiskajās attiecībās stāstīs Andis Burkevics, zvērināts advokāts, Sorainen ZAB SIA darba tiesību prakses grupas vadītājs. Pierādīšanas līdzekļus darba strīdu tiesvedībā analizēs Mārcis Krūmiņš, zvērināts advokāts, Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes lektors. Par jaunumiem autortiesību tiesiskajā regulējumā darba tiesiskajās attiecībās pastāstīs  Ilona Pētersone, Kultūras ministrijas Autortiesību nodaļas vadītāja. Bet par to, vai mākslīga intelekta ietekme uz darba tiesiskajām attiecībām ir produktivitātes instruments vai risks, liks aizdomāties Stella Kaprāne, juriste ZAB “Njord Law”.