LBAS logo

LBAS Darba tiesību forumā – par darba laika uzskaites problemātiku un arodbiedrību tiesībām

LBAS sadarbībā ar Fridriha Eberta fonda pārstāvniecību Latvijā 3. novembrī organizē ikgadējo Darba tiesību forumu. Šajā pasākumā, kas notiek jau vairāk nekā 15 gadus, ir iespēja uzzināt par aktuālāko darba tiesību jomā, dzirdēt akadēmiķu, valsts pārvaldes, tiesu, uzņēmēju un arodbiedrību ekspertīzi un skatījumu par svarīgāko darba tiesību attīstībā Latvijā.

Forumu skatieties LBAS YouTube kanālā “LBAS arodbiedribas”: https://youtu.be/YC7ZMSkVUL4

Šogad Darba tiesību forums pievērsīsies tādiem jautājumiem kā arodbiedrību tiesību piemērošana praksē un  arodbiedrību pārstāvju aizsardzība, darba laika uzskaites problemātika, jo īpaši attālinātā darba gadījumā, vienlīdzīgas darba samaksas nodrošināšana praksē, kā arī topošais ES līmeņa tiesiskais darba tiesību regulējums, kas jau rīt būs Latvijas likumdevēja Darba likuma grozījumu darba kārtībā.

LBAS priekšsēdētāja vietniece Gita Oškāja: “Darba tiesības ir vienlīdz aktuālas gan darbiniekiem, gan darba devējiem, jo tās ir tiesības, ar kurām gandrīz ikviens sabiedrības loceklis saskaras ikdienā. Darba tiesību forums veicina gan darbinieku, gan darba devēju informētību par tiesībām un pienākumiem. Šī gada forumā liels uzsvars tiek likts uz arodbiedrības lomu darba tiesībās, jo arodbiedrības ne tikai aizstāv un pārstāv strādājošos, bet arī ir sabiedrotais darba devējiem, kas palīdz dažādu jautājumu risināšanā.”

Dalība LBAS Darba tiesību forumā sniedz darbiniekam iespēju uzzināt vairāk par savām tiesībām un iespējām tās aizstāvēt. Darba devējam tā sniedz skaidrību par darba tiesību normām un to izpildi. Savukārt tiesneši LBAS Darba tiesību forumā var gūt atziņas darba tiesisko normu interpretācijai, bet valsts puse un akadēmiķi – izdevību uzzināt vairāk par tiesiskā regulējuma piemērošanu praksē, normām, kuras nestrādā un virzienus darba tiesību tālākveidošanai.

LBAS Darba tiesību foruma eksperti tiksies klātienē, savukārt visiem dalībniekiem būs iespēja skatīties tā norisi LBAS YouTube kanālā “LBAS arodbiedribas”.