LBAS logo

LBAS darba tiesību un darba aizsardzības speciālisti sniedz konsultācijas Liepājā

7. februārī Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) darba tiesību un darba aizsardzības konsultanti dosies uz Liepāju, lai sniegtu konsultācijas darbiniekiem un izglītotu Liepājas Valsts tehnikuma un Liepājas Jūrniecības koledžas audzēkņus. Liepājas arodbiedrību biedri uz tikšanos ar LBAS darba tiesību un darba aizsardzības konsultantiem tiek aicināti plkst. 13.30 Pļavu ielā 17, AS “Liepājas papīrs” oranžērijā.

LBAS darba tiesību konsultants Kaspars Rācenājs Liepājas darbiniekus informēs par darba tiesību aktualitātēm, plānotajiem grozījumiem Darba likumā, kā arī sniegs konsultācijas par Darba likuma praktisku piemērošanu, atbildot uz konkrētiem jautājumiem par darba tiesisko attiecību problēmsituācijām. Savukārt LBAS darba aizsardzības konsultants Mārtiņš Pužuls klātesošos informēs par LBAS aktualitātēm darba aizsardzības jomā, tostarp, par darba aizsardzības standartu ISO 45001 un dalīsies pieredzē darba aizsardzības problēmjautājumu risināšanā. Tāpat darbiniekiem būs iespēja saņemt individuālas konsultācijas par darba aizsardzības jautājumiem..

LBAS darba tiesību un darba aizsardzības konsultanti plkst. 11.00 sāks lekcijas Liepājas Valsts tehnikumā, plkst. 12.00 – Liepājas Jūrniecības koledžā, lai informētu topošos darba ņēmējus par aktuālo darba tiesību un darba aizsardzības jomā, kā arī lai skolēni veiksmīgāk sagatavotos konkursam PROFS. Šo profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu konkursu par darba tiesībām, darba aizsardzību, sociālo dialogu un arodbiedrību nozīmi rudenī jau trešo reizi šī ESF projekta ietvaros organizēs LBAS, un tas notiks katru gadu līdz 2022. gadam.

LBAS priekšsēdētājs Egils Baldzēns: “Ja jaunais darbinieks zinās sava darba tiesības, viņš vienmēr saņems to, ko nopelnījis, un strādās drošos un labos darba apstākļos. Viņš kopā ar kolēģiem izveidos arodbiedrību un ar darba devēju noslēgs koplīgumu, kas dos papildu sociālās garantijas likumos noteiktajam, un vienlaikus ar savu motivēto darbu un pozitīvo attieksmi vairos sava uzņēmuma konkurētspēju un iespējas nodrošināt augstāku dzīves standartu. Ja darbinieks zinās darba aizsardzības patiesības, tad viņš būs vesels un drošs, un zinās, kā palīdzēt saviem kolēģiem. Viss ir jauno darbinieku rokās – apgūsti, izproti un ej tālāk – uz priekšu savā karjerā!”

Arī turpmāk darba tiesību un darba aizsardzības konsultanti dosies uz reģioniem, bet ikdienā konsultācijas darba ņēmējiem darba strīdu vai domstarpību gadījumos tiek sniegtas pa tālruni, rakstiski vai klātienē. Lai saņemtu konsultācijas (darba tiesību jautājumos), aicinām zvanīt darba dienās no plkst. 9.00 – 17.00 pa tālruni 67035905, mob. 29800530, e-pasts jautājumiem rakstiski: kaspars@lbas.lv. Lai saņemtu konsultācijas klātienē, iepriekš jāvienojas par konkrētu konsultācijas sniegšanas laiku, zvanot uz augstāk norādīto tālruņa numuru. Konsultācijas sniedz LBAS darba tiesību eksperts Kaspars Rācenājs.

Lai saņemtu konsultācijas darba strīdu vai domstarpību gadījumos (darba aizsardzības jautājumi), aicinām zvanīt darba dienās pa tālruni 67035959, mob. 29108231, e-pasts jautājumiem rakstiski: martins@lbas.lv. Lai saņemtu konsultācijas klātienē, iepriekš jāvienojas par konkrētu konsultācijas sniegšanas laiku, zvanot uz augstāk norādīto tālruņa numuru. Konsultācijas sniedz LBAS darba aizsardzības eksperts Mārtiņš Pužuls.

Konsultācijas darba tiesību un darba aizsardzības jautājumos tiek sniegtas ar ESF projekta “Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” atbalstu.