LBAS logo

LBAS diskutē par darbaspēka piedāvājuma pielāgošanos nākotnes darba tirgus vajadzībām

Darba tirgu arvien vairāk ietekmē darbaspēka novecošanās un demogrāfiskā situācija valstī, kas rada draudus kopējam darbaspēka piedāvājumam un tā izraisītajai spriedzei darba tirgū. Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) 2023. gada jūlijā un augustā Cilvēkkapitāla attīstības stratēģijas ekspertu darba grupās, kopumā aptverot septiņas darba grupas. Cilvēkkapitāla attīstības stratēģijas izstrādes mērķis ir koordinēta cilvēkkapitāla jautājumu pārvaldība, nodrošinot darbaspēka piedāvājuma pielāgošanos nākotnes darba tirgus vajadzībām

Š.g. 16. augustā LBAS piedalījās vienā no darba grupām “Darba tirgus paplašināšana”, kuras mērķis ir “Palielināt ekonomiski aktīvo iedzīvotāju īpatsvaru un veicināt darbaspēka reģionālo mobilitāti”. Darba grupas izstrādāto priekšlikumu sagaidāmie rezultāti ir mērķēti uz augstāku ekonomiski aktīvo iedzīvotāju īpatsvaru . Ja 2022.gadā ekonomiskās aktivitātes līmenis vecuma grupai 15-64 gadi bija 76,8%, tad mērķis ir sasniegt 77,6% – 2026.gadā.

Vairāki darba grupas priekšlikumi ir tieši saistīti ar mājokļu pieejamību un darbinieku mobilitāti. LBAS izteica priekšlikumu par to, lai darba devēju izdevumus par savu darbinieku mobilitātes izmaksām un attālinātā darba veicināšanai neapliktu ar iedzīvotāju ienākuma nodokli pie nosacījuma, ja tas tiek paredzēts darba koplīgumā. Bez tam LBAS norādīja uz nepieciešamību paaugstināt attālinātā darba izmaksu kompensāciju no 30 līdz 50 EUR mēnesī.

Viens no priekšlikumiem ir arī summētā nepilnā darba laika risinājuma ieviešana, lai veicinātu darbaspēka pieejamību nepilnas slodzes nodarbinātības gadījumos. LBAS ir izteicis priekšlikumu atcelt regulējumu, ka minimālās valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likme nepilnas slodzes gadījumā ir tādā pati kā par pilnas slodzes darbu minimālās algas apmērā.

Viens no darba tirgus “Darba tirgus paplašināšana” priekšlikumiem ir arī veselības aprūpes finansējuma palielinājums un sistemātiski preventīvi uzlabojumi veselības aprūpē, kas veicinātu ātrāku darbinieku atgriešanos darba tirgū pēc slimības, kā arī preventīvi novērstu cēloņus darbinieku veselības pasliktināšanas gadījumos. Darba grupā izvērtās diskusija par darba devēju puses priekšlikumu, kas rosina darba devēja apmaksāto darba nespējas dienu skaita samazināšanu. LBAS pauda nostāju, ka neatbalstīs nevienu priekšlikumu, kas varētu pasliktināt arodbiedrības biedru sociālo aizsardzību, jo īpaši apstākļos, kad paredzamais labas veselības mūža ilgums 50 gadu vecumā 2021. gadā Latvijā ir zemākais Eiropas Savienībā.