LBAS logo

LBAS Dzimumu līdztiesības forumā – par aktualitātēm un labo praksi

20. janvārī notiks Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) organizēts Dzimumu līdztiesības forums. Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta ikgadējā novērtējumā 2022. gadā Latvijas dzimumu līdztiesības indekss, salīdzinot ar 2021. gadu, ir samazinājies. Kādi ir iemesli dzimumu līdztiesības indeksa samazinājumam? Lai saņemtu atbildi uz šo jautājumu un palūkotos uz citām aktualitātēm dzimumu līdztiesības jomā, LBAS 20. janvārī plkst.10:00-15:00 organizē Dzimumu līdztiesības forumu. 

LBAS arodbiedrību biedri tiek aicināti tikties ZOOM vidē, bet visiem interesentiem LBAS Dzimumu līdztiesības forums būs pieejams LBAS YouTube kanālā un LBAS Facebook kontā.

LBAS priekšsēdētāja vietniece Anda Grīnfelde: “Arodbiedrība allaž rūpējās par savu darbinieku apmierinātību ar profesionālās dzīves kvalitāti – adekvātu un taisnīgu atlīdzību, drošiem un veselīgiem darba apstākļiem, dažādiem darba izaicinājumiem un iespējamiem uzlabojumiem tajā, sociālo garantiju nodrošinājumu un citiem aspektiem. Tomēr pētījumi liecina, ka vismazāk izmantotie aspekti profesionālās  dzīves izvērtēšanai ir vienlīdzīgu iespēju jautājums sievietēm un vīriešiem. Dzimumu līdztiesības īstenošana darbavietā ir “pareiza rīcība”, kas var dot labumu arī uzņēmumam. Sievietes joprojām saņem mazāku atalgojumu nekā viņu kolēģi vīrieši. Turklāt izplatīto dzimumu aizspriedumu dēļ strādājošās sievietes joprojām ir nepietiekami pārstāvētas vadošos amatos, bet vīrieši retāk izmanto elastīgu darba laiku vai tiesības aprūpēt bērnus viņu slimības laikā. Arodbiedrības ieskatā dzimumu līdztiesība darba vietā būtu regulāri jāpraktizē, jāinformē par to un tā jāizmēra. Tas dos labumu gan darbiniekiem, gan uzņēmumam. Tāpēc tiek organizēts LBAS Dzimumu līdztiesības forums, lai dalītos pieredzē par labākajiem dzimumu līdztiesības ieguvumiem un to, kāpēc tās īstenošana ir svarīga.”

Forumu atklās LBAS vadība un labklājības ministre E. Siliņa. Forumā ar Eiropas skatījumu piedalīsies Dzimumu līdztiesības institūts un Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds. LDDK finanšu un nodokļu eksperts J. Hermanis sniegs statistikas datu analīzi, kā interesanti atklāsies arī pētījuma “Novatore Baltijas dzimumu līdztiesības barometrs 2022” rezultāti. Centrālā statistikas pārvalde iepazīstinās ar prezentāciju par vardarbības izplatības pētījuma rezultātiem.

Forumā tiks sniegti uzņēmumu labās prakses piemēri, kur atklāsies patiešām interesantas prakses un izaicinājumi, kurus var pārņemt arī citi uzņēmumi. Forumu noslēgs skatījums uz likumdošanas iniciatīvām starptautiskā un nacionālā līmenī, – Tiesībsarga, Labklājības ministrijas un Tirgus izpētes institūta speciālisti atklās, ko varam panākt un kāds ir sagaidāmais rezultāts.

Pasākuma moderators būs Ansis Bogustovs.

Saite uz Dzimumu līdztiesības forumu LBAS YouTube kanālā: https://youtu.be/Bq2ncY-0lWU

Prezentācijas no foruma ir pieejamas šeit.