LBAS logo

LBAS eksperti attālināti izglīto profesionālo izglītības iestāžu audzēkņus darba tiesībās un darba aizsardzībā

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) eksperti turpina izglītot profesionālo izglītības iestāžu audzēkņus Eiropas Sociālā fonda projekta “Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” ietvaros, un arī martā plānoti vairāki izglītojošie pasākumi ZOOM vidē.

Šo izglītojošo pasākumu mērķis ir veicināt Latvijas profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu interesi un izpratni par darba tiesībām un darba drošību, uzsākot darba gaitas. Parasti lekcijas darba tiesībās un darba aizsardzībā tiek organizētas gada pirmajā pusē, un rudenī tiek organizēts konkurss PROFS. Tas vispirms risinās reģionos, un tad reģionu pusfinālu uzvarētāji decembrī tiekas finālā Rīgā. Taču pagājušajā gadā, pandēmijas izraisītās ārkārtas situācijas dēļ, konkurss tika pārcelts.

Kā zināms, profesionālajām izglītības iestādēm mācību process notiek attālināti, tādēļ arī LBAS savi izglītojošie pasākumi jāorganizē tiešsaistē.

LBAS darba aizsardzības eksperta Mārtiņa Pužula vadītās lekcijas darba aizsardzībā notiks 11. martā Rīgas Valsts tehnikuma audzēkņiem. Viņš informēs par nelaimes gadījumu statistiku un to cēloņiem, nepieciešamo darba aizsardzības sistēmu uzņēmumā/ iestādē, darba aizsardzības pasākumiem, darba vides riskiem, to izvērtēšanu, individuālajiem un kolektīvajiem aizsardzības līdzekļiem u.c. darba aizsardzības jautājumiem.

LBAS darba tiesību eksperts Kaspars Rācenājs uz savām lekcijām aicina 11. martā Rīgas Valsts tehnikuma audzēkņus un 18. martā Liepājas Valsts tehnikuma audzēkņus. K. Rācenājs lekcijas laikā informēs par Darba likumā noteiktajiem darba tiesību pamatjautājumiem, kā arī sīkāk pakavēsies pie aktualitātēm darba tiesību jomā ārkārtas situācijas laikā.