LBAS logo

LBAS eksperti attālināti izglīto profesionālo izglītības iestāžu audzēkņus darba tiesībās un darba aizsardzībā

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) eksperti turpina izglītot profesionālo izglītības iestāžu audzēkņus Eiropas Sociālā fonda projekta “Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” ietvaros, un februārī plānoti četri izglītojošie pasākumi ZOOM vidē.

Šo izglītojošo pasākumu mērķis ir veicināt Latvijas profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu interesi un izpratni par darba tiesībām un darba drošību, uzsākot darba gaitas. Parasti lekcijas darba tiesībās un darba aizsardzībā tiek organizētas gada pirmajā pusē, un rudenī tiek organizēts konkurss PROFS. Tas vispirms risinās reģionos, un tad reģionu pusfinālu uzvarētāji decembrī tiekas finālā Rīgā. Taču pagājušajā gadā, pandēmijas izraisītās ārkārtas situācijas dēļ, konkurss tika pārcelts.

Kā zināms, profesionālajām izglītības iestādēm mācību process notiek attālināti, tādēļ arī LBAS savi izglītojošie pasākumi jāorganizē tiešsaistē.

LBAS darba aizsardzības eksperta Mārtiņa Pužula vadītās lekcijas darba aizsardzībā notiks 15. februārī plkst. 14.10, 16. februārī plkst. 12.30 un 22. februārī plkst. 12.30. Viņš informēs par nelaimes gadījumu statistiku un to cēloņiem, nepieciešamo darba aizsardzības sistēmu uzņēmumā/ iestādē, darba aizsardzības pasākumiem, darba vides riskiem, to izvērtēšanu, individuālajiem un kolektīvajiem aizsardzības līdzekļiem u.c. darba aizsardzības jautājumiem.

15. februārī lekcijai pieslēgsies Valmieras tehnikuma audzēkņi, 16. februārī – Valmieras tehnikuma, Smiltenes tehnikuma un Rīgas Tehniskās koledžas audzēkņi, savukārt 22. februārī – Jēkabpils Agrobiznesa koledžas audzēkņi.

LBAS darba tiesību eksperts Kaspars Rācenājs uz savu lekciju aicina 25. februārī plkst. 10.00. K. Rācenājs lekcijas laikā informēs par Darba likumā noteiktajiem darba tiesību pamatjautājumiem, kā arī sīkāk pakavēsies pie aktualitātēm darba tiesību jomā ārkārtas situācijas laikā.

25. februāra lekcijai pieslēgsies Valmieras tehnikuma, Smiltenes tehnikuma, Rīgas Tehniskās koledžas un Jēkabpils Agrobiznesa koledžas audzēkņi.