LBAS logo

LBAS eksperti turpina izglītot profesionālo izglītības iestāžu audzēkņus

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) organizētais konkurss profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem PROFS šogad, pandēmijas apstākļos, ir pārcelts uz drošāku laiku.

Taču LBAS darba tiesību eksperts Kaspars Rācenājs un LBAS darba aizsardzības eksperts Mārtiņš Pužuls turpina izglītot profesionālo izglītības iestāžu audzēkņus attālināti, lekcijām notiekot ZOOM vidē.

8. decembrī plkst. 12.10 notiks lekcijas darba tiesībās un darba aizsardzībā. Darba tiesību lekciju vadīs LBAS darba tiesību eksperts Kaspars Rācenājs. Viņš lekcijas laikā analizēs audzēkņu iesūtītos mājas darbus, kā arī sīkāk pakavēsies pie aktualitātēm darba tiesību jomā ārkārtas situācijas laikā. LBAS darba aizsardzības eksperts Mārtiņš Pužuls lekcijas laikā analizēs audzēkņu iesūtītos mājas darbus, kā arī sīkāk pakavēsies pie aktualitātēm darba aizsardzības jomā ārkārtas situācijas laikā. Tāpat viņš informēs par nelaimes gadījumu statistiku un to cēloņiem, nepieciešamo darba aizsardzības sistēmu uzņēmumā/ iestādē, darba aizsardzības pasākumiem, darba vides riskiem, to izvērtēšanu, individuālajiem un kolektīvajiem aizsardzības līdzekļiem u.c. darba aizsardzības jautājumiem.

Pēc komunikācijas ar profesionālo izglītības iestāžu pedagogiem lekcijai pieslēgties ir solījuši Ogres Valsts tehnikuma, Rīgas Valsts tehnikuma, Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma, Rīgas Tirdzniecības profesionālās vidusskolas un Bulduru Dārzkopības vidusskolas audzēkņi.

LBAS šī gada konkursu jau sāka organizēt, kontaktējoties ar izglītības iestādēm un organizējot komandu pieteikšanos. Pēc pieteikumu saņemšanas komandām tika izsūtīti mājas darba uzdevumi, kuri bija jāiesūta LBAS līdz reģionālu pusfinālu sākumam.

Šogad konkursam PROFS pieteicās 25 komandas no 23 profesionālās izglītības iestādēm visā  Latvijā. Saņēmām arī komandu mājasdarbus, kuros šogad bija  jāizpilda divi uzdevumi.

Pirmajā uzdevumā katrai komandai bija jāsagatavo radošais mājas darbs: maksimums 3 minūšu ilgu prezentāciju (PowerPoint, video, teātra etīde u.c.), izmantojot jebkurus pieejamos vizuālos palīglīdzekļus – video, fotogrāfijas, plakātus, kolāžas u.tml. Prezentācijā bija jāatspoguļo, kā Covid-19 un ārkārtējās situācijas izsludināšana ir ietekmējusi darbinieka darba pienākumu pildīšanu un ikdienu (piemēram, darba veikšana attālināti, ierobežojumi, darba un privātās dzīves līdzsvars u.t.t.). Prezentācijā jāietver aspekti no darba tiesību, arodbiedrību tiesību un darba aizsardzības jomas.

Otrajā uzdevumā konkursa dalībniekiem bija jāuzraksta tās profesijas, kuras viņi pašlaik apgūst profesionālās izglītības iestādē. Tad jāizvēlas viens no komandas dalībnieku apgūstamajiem amatiem, un tam jāuzraksta iespējamie darba vides riska faktori, iespējas strādāt attālinātu darbu, arī no šī aspekta izvērtējot darba vides riskus.

Mājas darbi bija ļoti interesanti, un atgriezenisko saiti par tiem centīsimies dot attālinātajās lekcijās ZOOM vidē, kuras turpināsim piedāvāt profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem arī šajā pandēmijas laikā.