LBAS logo

LBAS eksperti turpina izglītot profesionālo izglītības iestāžu audzēkņus

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) eksperti turpina izglītot profesionālo izglītības iestāžu audzēkņus Eiropas Sociālā fonda projekta “Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” ietvaros, un janvārī plānoti četri izglītojošie pasākumi ZOOM vidē.

Šo izglītojošo pasākumu mērķis ir veicināt Latvijas profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu interesi un izpratni par darba tiesībām un darba drošību, uzsākot darba gaitas. Parasti lekcijas darba tiesībās un darba aizsardzībā tiek organizētas gada pirmajā pusē, un rudenī tiek organizēts konkurss PROFS. Tas vispirms risinās reģionos, un tad reģionu pusfinālu uzvarētāji decembrī tiekas finālā Rīgā. Taču pagājušajā gadā, pandēmijas izraisītās ārkārtas situācijas dēļ, konkurss tika pārcelts.

Kā zināms, profesionālajām izglītības iestādēm mācību process notiek attālināti, tādēļ arī LBAS savi izglītojošie pasākumi jāorganizē tiešsaistē.

LBAS darba aizsardzības eksperta Mārtiņa Pužula vadītās lekcijas darba aizsardzībā notiks 26. janvārī plkst. 11.40 un 27. janvārī plkst. 14.00. Viņš informēs par nelaimes gadījumu statistiku un to cēloņiem, nepieciešamo darba aizsardzības sistēmu uzņēmumā/ iestādē, darba aizsardzības pasākumiem, darba vides riskiem, to izvērtēšanu, individuālajiem un kolektīvajiem aizsardzības līdzekļiem u.c. darba aizsardzības jautājumiem.

26.janvārī izglītojošajam pasākumam pedagogi solījuši nodrošināt Ventspils tehnikuma, Rēzeknes tehnikuma, Daugavpils Tirdzniecības profesionālās vidusskolas,  Bulduru Dārzkopības vidusskolas un Valmieras tehnikuma audzēkņu pieslēgšanos, 27.janvārī – Ventspils tehnikuma, Malnavas koledžas, Daugavpils Būvniecības tehnikuma audzēkņu pieslēgšanos.

LBAS darba tiesību eksperts Kaspars Rācenājs uz savām lekcijām aicina 28.janvārī plkst. 9.40 un 29.janvārī plkst. 9.40. K. Rācenājs lekcijas laikā informēs par Darba likumā noteiktajiem darba tiesību pamatjautājumiem, kā arī sīkāk pakavēsies pie aktualitātēm darba tiesību jomā ārkārtas situācijas laikā.

28.janvāra lekcijai solījuši pieslēgties Ventspils tehnikuma, Rēzeknes tehnikuma, Malnavas koledžas, Daugavpils Tirdzniecības profesionālā vidusskolas, Bulduru Dārzkopības vidusskolas un Valmieras tehnikuma audzēkņi, savukārt 29.janvārī – Ventspils tehnikuma, Jelgavas tehnikuma un Daugavpils Būvniecības tehnikuma audzēkņi.