LBAS logo

LBAS forumā – par tendencēm un attīstību darba un privātās dzīves līdzsvarošanā

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) 8. februārī plkst. 13.00 – 17.00 organizē Darba & dzīves līdzsvara forumu “Tiecoties uz līdzsvaru – kas tālāk?”.

Pasākums būs redzams portālā Tvnet, LBAS Facebook profilā un LBAS YouTube kanālā.

Darba un privātās dzīves līdzsvara esamība vai trūkums būtiski ietekmē darba gaitas un produktivitāti. LBAS organizētā foruma mērķis ir iepazīties ar pēdējām tendencēm darba un privātās dzīves līdzsvara veicināšanā, aktualitātēm un likumdevēja iecerēm un plāniem. Forumā diskutēsim arī  par vecāku un aprūpētāju atbalsta instrumentiem, kā arī tiks izvirzītas rekomendācijas turpmākajai darbībai. Īpašu uzmanība tiks veltīta aprūpētāja pakalpojumu – vecāku personu aprūpes iespējas gan institūcijās, gan mājās – pieejamībai Latvijā. Foruma diskusijās LBAS jo īpaši vēlas pievērst likumdevēja uzmanību, jo tieši likumdevējam būs gala vārds, pārņemot Darba un privātās dzīves direktīvas[1] normas.

Par darba un privātās dzīves līdzsvara progresu un tendencēm Latvijā pastāstīs Fontes un Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūts.

Vecāku pabalstu biežāk saņem sievietes – 2020. gadā 82,5 % pabalsta saņēmēju bija sievietes un 17,5 % – vīrieši. Pēdējos 5 gados šī proporcija ir saglabājusies diezgan nemainīga. Foruma sadaļā par darba un privātās dzīves līdzsvara atbalstu vecākiem un COVID-19 ieviestajām korekcijām uzzināsim aktualitātes par svarīgiem instrumentiem, kuri ir domāti vecākiem, jo īpaši, par bērna kopšana atvaļinājumu. Uzzināsim arī par to, kā likumdevējs plāno ieviest Darba un privātās dzīves direktīvas normas attiecībā uz bērnu kopšanas atvaļinājumu un elastīgu darba laiku. 

Aprūpes pakalpojumu pieejamība Latvijā ir temats, kas skar daudzus, bet par kuru nav bijis daudz diskusiju. Forumā gūsim ieskatu Latvijas nacionālā līmeņa tiesību regulējumā un politikā par šo jautājumu. Diskusijā nonāksim pie secinājuma, vai direktīvā piedāvātais 5 darba dienu gadā aprūpētāja atvaļinājums varētu sniegt būtisku atvieglojumu to darbinieku dzīvē, kuri aprūpē kādu sasirgušu ģimenes locekli. Sociālo partneru pārstāvji pastāstīs, kā šādas piedāvājums izskatās no darbinieku un biznesa perspektīvas. Vēl uzzināsim, kā iedzīvotājiem, kuriem ir nepieciešams aprūpētāja pakalpojums, palīdz Rīgas pašvaldība.

Foruma noslēgumā darba devēji un darba ņēmēji sniegs rekomendācijas darba un privātās dzīves saskaņošanas veicināšanai.

Pasākumā būs iespēja uzdot jautājumus: slido.com ievadot #464115.

 FORUMA PROGRAMMA

  13:00 Atklāšanas uzrunas
– Gita Oškāja, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības priekšsēdētāja vietniece
– Ingus Alliks, Labklājības ministrijas Valsts sekretārs

Moderators – Uģis Joksts

13:20 Kāds ir progress darba un privātās dzīves saskaņošanas veicināšanā?
* Darba un privātās dzīves līdzsvara progress un tendences Latvijā
– Kristiāna Boša, Fontes vecākā konsultante
– Dace Helmane, Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta vadītāja

14:00 Vecāku atbalsta instrumenti
* Darba un privātās dzīves līdzsvara atbalsts vecākiem un COVID-19 ieviestās korekcijas
– Dr. philol. Ilze Mileiko, Latvijas Universitātes pētniece
* Darba un sociālās aizsardzības tiesību aktu grozījumi direktīvas 2019/1158 kontekstā
– Diāna Jakaite, Labklājības ministrijas Valsts sekretāra vietniece

15:00 Aprūpētāja atbalsta instrumenti

* Aprūpes pakalpojumu pieejamība Latvijā
– Aldis Dūdiņš Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu departamenta direktors
– Mārtiņš Moors Rīgas Domes Labklājības departamenta direktores vietnieks Sociālās pārvaldes priekšnieks* Aprūpētāja atvaļinājums – jauns instruments darbinieku atbalstam?
– Pēteris Leiškalns, LDDK Sociālās drošības un veselības aprūpes eksperts
– Nataļja Preisa, LBAS Eiropas tiesību aktu un politikas dokumentu eksperte

16:10 Tiecoties uz līdzsvaru – kas tālāk?
* Atziņas par sociālo partneru kopīgo projektu: atgriezeniska saite un secinājumi
– Linda Romele, LBAS projektu vadītāja
* Rekomendācijas darba un privātās dzīves saskaņošanas veicināšanai: darba devēju un darba ņēmēju skatījums
– Oksana Žabko, Baltic Institute of Social Science, vadošā pētniece
– Inese Stepiņa, LDDK Ģenerāldirektores vietniece
17:00 Konferences noslēgums

Pasākumu atbalsta Labklājības ministrija, un tas tiek finansēts ar Eiropas Savienības programmas “Tiesības, vienlīdzība un pilsonība” 2014.-2020.gadam atbalstu.
Eiropas Komisijas atbalsts šī materiāla sagatavošanai nav uzskatāms par satura apstiprinājumu, tas atspoguļo tikai autoru viedokļus, un Komisija nevar būt atbildīga par tajā ietvertās informācijas jebkādu izmantošanu.

                                                                                                                                        


  1. Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva (ES) 2019/1158 par darba un privātās dzīves līdzsvaru vecākiem un aprūpētājiem un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 2010/18/ES