LBAS logo

LBAS fotokonkurss pagarināts līdz 17. septembrim

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) pagarina darbu iesniegšanas termiņu fotokonkursam “Darbs un privātā dzīve – līdzsvarā?”. Fotogrāfijas konkursam ir jāiesniedz līdz 17. septembrim plkst. 17.00.

Katrs pretendents var iesniegt līdz 5 fotogrāfijām, kas uzņemtas 2019., 2020. un 2021. gadā,  pievienojot aizpildītu konkursa pieteikuma anketu. Konkursam iesniegtajām fotogrāfijām jāraksturo darba un privātās dzīves līdzsvara iespējas, līdzekļi un sasniegumi, skatoties uz šīm situācijām gan nopietni, gan ar humoru. Fotogrāfiju tematika var atspoguļot darbinieka ģimenes pienākumu un/ vai privātās dzīves pasākumu savienošanu ar karjeras izaugsmi. Fotogrāfijas var atspoguļot arī negatīvās sekas, kas rodas, nesekmīgi nodrošinot darba un privātās dzīves līdzsvaru. Fotogrāfijas jāiesniedz to oriģinālajā izmērā (nesamazinot).

Fotokonkursa balvu fonds ir 400 eiro, un konkurss noslēgsies ar izstādi kādā Rīgas centra galerijā. Dalībai izstādē tiks virzītas tikai tās fotogrāfijas, kuru tehniskā kvalitāte atbildīs  lielformāta drukai. Fotogrāfija var būt krāsaina vai melnbalta. Foto konkursa mērķis ir popularizēt darba un privātās dzīves līdzsvara nepieciešamību Latvijas darbinieku vidū. Konkursa nolikums un pieteikuma anketa publicēta LBAS mājas lapā: Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības fotokonkursa “Darbs un privātā dzīve – līdzsvarā?” NOLIKUMS – LBAS – Latvijas Brīvo Arodbiedrību Savienība (arodbiedribas.lv)

Konkursa pieteikumi iesniedzami elektroniski, sūtot uz e-pastu: lbas@lbas.lv ar norādi – fotokonkursam vai jānogādā personīgi LBAS birojā Rīgā, Bruņinieku ielā 29/31, 4. stāvā, USB zibatmiņas vai CD datu nesējā konkursa norises laikā.

Konkursu rīko LBAS projekta “Balance for all – B4A” (Nr. 881676-B4A) ietvaros ar Eiropas Savienības programmas “Tiesības, vienlīdzība un pilsonība” 2014.-2020. gadam atbalstu. Projekta “Balance for all – B4A” mērķis ir īstenot pasākumus, lai mazinātu stereotipus par noteiktu lomu sadalījumu starp sievietēm un vīriešiem darba un privātās dzīves saskaņošanā un radītu priekšnosacījumus vienlīdzīgākai aprūpes un mājsaimniecības pienākumu sadalei. Projektu īsteno Labklājības ministrija kā vadošais partneris sadarbībā ar LBAS un Latvijas Darba devēju konfederāciju.

LBAS šādu fotokonkursu organizēja arī pagājušajā gadā, kad tika iesniegtas 64 fotogrāfijas, un LBAS izveidota žūrija no tām izvēlējās 12 labākās, kas tika izstādītas galerijā “Centrs” Rīgā oktobra beigās. Pie katras fotogrāfijas bija lasāms kāds padoms, norāde uz darba likumdošanas aspektu saistībā ar darba un privātās dzīves līdzsvara veicināšanu.

Atgādināsim, ka skatītāju simpātijas balvu pagājušajā gadā LBAS Facebook profilā ar visvairāk “patīk” izcīnīja Sanitas Spudiņas fotogrāfija “Darbs laivā (live)”, kas uzņemta 2020. gada 5. septembrī Alūksnes novada Pullāna ezerā. Savukārt veicināšanas balvas saņēma žūrijas izvēlētās trīs fotogrāfijas: “Svaru kausi līdzsvarā” – autors Dairis Kravalis, Sintijas Šlēgeles fotogrāfija “Gatavošanās sapulcei” un Kitijas Kaļiņinas – “Mans darbs ir mana privātā dzīve”.