LBAS logo

LBAS izglītojošie vebināri arodbiedrību biedriem

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) visām dalīborganizācijām un to biedriem regulāri organizē vebinārus par dažādiem izglītojošiem jautājumiem.

3. oktobrī notika vebinārs par Lietuvas Arodbiedrību konfederācijas (LPSK) pieredzi biedru piesaistes un publicitātes veicināšanas jautājumos.

Pasākuma laikā LPSK sabiedrisko attiecību speciāliste Ramunė Motiejūnaitė – Pekkinen dalījās ar informāciju par organizācijas pieredzi biedru piesaistē un ar to saistītajām publicitātes aktivitātēm, kā arī par pasākumiem arodbiedrību atpazīstamības veicināšanai sabiedrībā.

Lietuvas kolēģe skaidroja, kā LPSK izdevās kļūt par viedokļa līderiem, kādus projektus un pasākumus LPSK organizē, lai veicinātu arodbiedrību atpazīstamību.

LPSK informēja par nacionālā līmeņa koplīgumu, kas attiecas uz publisko sektoru un kurā ir ietvertas normas, kas attiecas tikai uz arodbiedrības biedriem, kas stipri veicināja interesi kļūt par publiskā sektora arodbiedrības biedriem. LPSK kolēģe stāstīja par pasākumiem jauniešiem – par speciālo gadatirgu un par speciālu grafiti projektu, par Arodbiedrību dienām, kad ar speciālu  telti viņi piedalās pasākumos, veicinot atpazīstamību. LPSK piedalās diskusiju festivālā, kas ir līdzīgs mūsu Lampai. Īpaši šim festivālam LPSK kopā ar psihologiem izstrādāja spēli,  kurā katrs darbinieks var uzzināt, kāds darbs viņam ir piemērots. LPSK ir speciāla video studija, kurā viņi intervē cilvēkus, par to, kas viņiem ir svarīgs savā darbā, un tad šos video ievieto medijos, lai paustu darbinieku viedokli. Tāpat viņiem ir izstrādāti video par to, cik svarīgi ir būt arodbiedrības biedram, kādi ir ieguvumi, piemēram, speciālie papildu atvaļinājumi, apmācības darba laikā utt.

Katru gadu 7.oktobrī Lietuvas arodbiedrības rīko vērienīgu Cienīga darba dienas pasākumu, kas parasti ir pikets vai demonstrācija.

LPSK mājas lapā ir sadaļa, kur jebkurš cilvēks var ziņot par arodbiedrību tiesību pārkāpumiem, un arodbiedrība par tiem tālāk ziņo Valsts darba inspekcijai.

Lietuvas darbinieki 0,6% no ienākumu nodokļa var veltīt arodbiedrībai, kas dod nelielu papildinājumu arodbiedrības budžetam.

Savukārt 20. oktobrī norisinājās vebinārs par Igaunijas Arodbiedrību centrālās savienības (EAKL) pieredzi biedru piesaistes un publicitātes veicināšanas jautājumos. Igauņi tikšanās laikā uzsvēra  ciešo sadarbību ar Valsts darba inspekciju. Igaunijā ir veikti interesanti pētījumi par darbinieku vajadzībām, kurus viņi izmanto, lai saprastu, ko piedāvāt arodbiedrību biedriem. EAKL ir iesaistīts bezdarbnieku papildu atbalsta sniegšanā, kas ir kā arodbiedrību pakalpojums.

Abu šo tikšanos ierakstus jūs joprojām varat noklausīties, vaicājot pēc saites savā nozares arodbiedrībā.