LBAS logo

LBAS izsludina pavasara konkursu PROFS profesionālās izglītības iestādēm

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) ir izsludinājusi konkursu PROFS profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem, un aicina pieteikt komandas dalībai konkursā līdz šī gada 10. maijam.

Lai veicinātu profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu izpratni par darba tiesībām un darba drošību, uzsākot darba gaitas, kā arī lai radītu topošo darbinieku interesi par sociālo dialogu, LBAS jau tradicionāli organizē konkursu profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem PROFS. Tas notiek ar Eiropas Sociālā fonda projekta “Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” (Nr. 7.3.1.0/16/I/001) atbalstu.

Šogad konkurss PROFS notiks pat divas reizes, jo 2020. gadā konkursa organizēšana izpalika pandēmijas radīto ierobežojumu dēļ. Pirmais konkurss tagad – maija beigās – notiks attālināti,  tā būs “superviktorīna”, kurā būs jautājumi par darba tiesībām, darba drošību un arodbiedrību lomu.

Konkursā var piedalīties jaunieši — personas vecumā no 13 līdz 25 gadiem, kas konkursa norises laikā apgūst vidējās profesionālās izglītības un arodizglītības programmas. Komandas sastāvā jābūt 6 audzēkņiem.

Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņi, piedaloties konkursā, iegūst ļoti vērtīgu pieredzi, kā arī iespēju pārbaudīt savas zināšanas valsts mērogā, sacenšoties par erudītākās komandas titulu ar citu profesionālo izglītības iestāžu komandām no visas Latvijas.

Konkursa Nolikumu, pieteikuma anketu, kā arī mācību materiālus var atrast LBAS mājas lapā.