LBAS logo

LBAS Jauniešu padome: lai labiem nodomiem un darbiem bagāts 2023. gads!

16. decembrī Arodbiedrību namā norisinājās LBAS Jauniešu padomes gada noslēguma pasākums, kura laikā jauniešiem bija iespēja piedalīties aizraujošās aktivitātēs un atskatīties uz paveikto 2022. gadā.

Sadarbībā ar Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrības (LIDA) jauniešiem tika organizēta aktivitāte “Izaicinājums”, kuras laikā jaunieši, daloties komandās, savstarpēji sacenšoties, varēja pārbaudīt savas atjautības un loģiskās domāšanas spējas.

Vakara gaitā jaunieši dalījās aizejošā gada iespaidos un pieredzē, kā arī atskatījās uz LBAS Jauniešu padomes paveikto 2022. gadā. Šajā gadā, pateicoties iesaistīto dalīborganizāciju jauniešiem, ir izdevies paveikt daudz plānoto darbu. Viens no svarīgākajiem uzdevumiem bija Jauniešu padomes atpazīstamības zīmes izveidošana, kas tika paveikts, iesaistot profesionālās izglītības iestādes audzēkņus. Labāko darbu konkursa rezultātā Jauniešu padomei ir sava atpazīstamības zīme – logo.

Tomēr vissvarīgākais uzdevums ir Jauniešu padomes kapacitātes stiprināšana. Šajā gadā padomei ir pievienojušies jauni biedri, un esam pateicīgi dalīborganizācijām par izrādīto atbalstu padomes darbībai, tomēr, lai turpinātu iesākto un paveiktu vēl vairāk, LBAS Jauniešu padome arī turpmāk aicina pievienoties dalīborganizāciju jauniešus. Dalība LBAS Jauniešu padomē paver iespējas iegūt sev noderīgu informāciju, interesanti un jēgpilni pavadīt laiku, iegūt jaunas zināšanas un satikt sev līdzīgi domājošus jauniešus.

LBAS Jauniešu padome izsaka īpašu pateicību priekšsēdētāja vietniecei Andai Grīnfeldei par ieguldījumu un padomes darbības veicināšanu 2022. gadā!

Lai Ziemassvētku gaisma, miers un ticība pavada Jūs visu nākamo gadu, lai labiem nodomiem un darbiem bagāts 2023. gads!