LBAS logo

LBAS Jauniešu padomē

2. novembrī notika kārtējā LBAS Jauniešu padomes sanāksme kurā tās dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar Andas Grīnfeldes, LBAS priekšsēdētāja vietnieces, prezentāciju par LBAS aptaujas rezultātiem un diskusiju par arodbiedrību vērtībām. Pēc prezentācijas sanāksmes dalībnieki tika aicināti piedalīties diskusijā kopā ar Mārtiņu Svirski, LBAS ekspertu tautsaimniecības jautājumos, par LBAS jauniešu nozīmīgākajām arodbiedrību vērtībām. Diskusijas laikā izkristalizējās vairākas gan uz indivīdu, gan uz kolektīvu vērstās arodbiedrību vērtības jauniešu skatījumā. Diskusija rezultējās ar vērtīgām atziņām un tālākiem plāniem pat organizēt hakatonu, kurā arodbiedrību jaunieši apvienotos ar jau pieredzējušiem līderiem, lai kopā meklētu labāko recepti kā uzrunāt jauniešus pievienoties arodbiedrībai.

Sanāksmes otrajā daļā LBAS Jauniešu padomē viesojās Latvijas Biozinātņu un Tehnoloģiju universitātes ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes studente Kate Beāte Baltiņa, kura informēja par plānoto pētījumu “Jauniešu attieksme pret arodbiedrībām” uzsākšanu un aptaujas anketas veidošanu, kuru ar arodbiedrību jauniešu palīdzību būs jāizplata pēc iespējas plašākam aptaujājamo lokam. Sanāksmes noslēgumā Jauniešu padome diskutēja par Eiropas Jauniešu gada noslēguma pasākumu, kuru plānots organizēt šī gada decembrī.