LBAS logo

LBAS Jauniešu padomes aktivitātes

Martā atsākušās Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības Jauniešu padomes (LBAS JP) ikmēneša sanāksmes.

Pirmajā sanāksmē attālināti piedalījās jaunieši no vairākām arodbiedrībām – Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības, Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrības, Latvijas Tirdzniecības darbinieku arodbiedrības, Latvijas Pašvaldību darbinieku arodbiedrības, Latvijas Lauksaimniecības un pārtikas nozaru arodbiedrības un Latvijas Valsts iestāžu, pašvaldību, uzņēmumu un finanšu darbinieku arodbiedrības.

Sanāksmes laikā jaunieši iepazinās ar LBAS JP, tās darba plānu un jaunievēlēto LBAS vadību. Tika aktualizēta arī jauniešu iesaiste padomes darbībā un sociālo platformu darbības paplašināšana.

Tā kā 2022.gads ir Eiropas Jaunatnes gads, tajā īpaša uzmanība ir vērsta uz Eiropas jauniešu lomu labākas – zaļākas, iekļaujošākas un digitālākas – nākotnes veidošanā.

Arī LBAS JP pēc pandēmijas vēlas mācīties, iesaistīties dažādos pasākumos, samazināt pavadīto laiku pie ekrāna un socializēties klātienē kā iepriekš, tādēļ Eiropas Jaunatnes gada ietvaros informēsim par arodbiedrību jauniešiem pieejamiem pasākumiem un apmācībām.

Aprīļa sākumā LBAS JP sanāksmes laikā norisinājās seminārs sadarbībā ar INDEXO, kura mērķis bija veicināt jauniešu finanšu pratību. Semināru vadīja INDEXO pārdošanas komandas vadītājs Edžus Kravalis un tā laikā, vienkāršā valodā, ar piemēriem tika stāstīts par  to, kas jāzina ikvienam Latvijas iedzīvotājam, lai nodrošinātu pārtikušas vecumdienas. Praktiskā uzdevuma laikā katram bija iespēja atrast, apskatīt un izzināt savu šī brīža pensijas uzkrājumu.  

Aprīļa izskaņā notika LBAS organizēta Starptautiskajai darba aizsardzības dienai veltīta konference, lai atgādinātu par veselīgas darba vides nepieciešamību, tās ietvaros LBAS JP aicināja piedalīties zibakcijā “Pamodini savus endorfīnus”. Zibakcijas laikā jaunieši pulcējās pie arodbiedrību nama un kopīgi vingroja fitnesa treneres Anitas Pužules vadībā. Ar šo akciju jaunieši vēlējās uzsvērt un atgādināt par regulāras fiziskas izkustēšanās nepieciešamību, īpaši attālinātā darba laikā.

Jau nākamais LBAS JP plānotais pasākums – LBAS JP sanāksme klātienē notiks 11. maijā plkst. 17:30 Arodbiedrību namā – Bruņinieku ielā 29/31.

Savukārt jau 20.maijā plānojam LBAS jauniešu pasākumu “Priežkalnos”, kur būs iespēja pavadīt laiku kopā aktīvi un produktīvi. Aicinām visus interesentus! Sīkāka informācija sazinoties ar LBAS Jauniešu padomes koordinatori Aneti Kici, e-pasts: anete.kice@lbas.lv.

Anete Kice