LBAS logo

LBAS kongresā izvērtēs paveikto un pieņems stratēģiskos virzienus nākamajiem pieciem gadiem

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) 3. decembrī organizē kārtējo – 9. kongresu, lai atskatītos uz paveikto, pieņemtu stratēģiskos attīstības virzienus nākamajiem pieciem gadiem un ievēlētu jaunu LBAS vadību.

Kongress notiek attālināti.

LBAS priekšsēdētājs Egils Baldzēns: “Šodienas mainīgajā darba vidē arodbiedrību izaicinājumi tikai pieaug. Tomēr, kā rāda Eiropas attīstīto valstu piemēri, arodbiedrības un sociālais dialogs ir svarīgi demokrātiskas valsts stūrakmeņi. Šajā kongresā, izvērtējot nacionālo sociālo dialogu, norādīsim, ka neviena ārkārtējās situācijas laika operatīvā sanāksme nedrīkst aizstāt Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes un to apakšpadomju darbu. Sociālais dialogs dod reālu iespēju prasmīgi līdzsvarot darbinieku, darba devēju un valsts puses intereses un sociālos mērķus, veidojot sabiedrības labklājības ilgtspējīgu izaugsmi un starptautiski konkurētspējīgu tautsaimniecību.”

LBAS kongress aicinās valdību un Saeimu, izskatot priekšlikumus izmaiņām likumdošanā, kas skar darba tiesības, to darīt tikai ar sociālo partneru līdzdalību, kā arī nepieļaut esošo darba tiesību standartu un sociālo garantiju līmeņa pazemināšanu. Tāpat kongress aicinās īpaši atbalstīt koplīgumu slēgšanu un pārrunas privātajā un publiskajā sektorā, Nacionālajā trīspusējā sadarbības padomē izskatot un pieņemot atbalsta programmu koplīgumu pārrunu veicināšanai. 9. kongress aicinās likumdevēju un izpildvaru sadarbībā ar sociālajiem partneriem veidot politiku un tiesisko regulējumu jauno nodarbinātības formu sakārtošanai un kontroles mehānismu ieviešanai, nodokļu sloga līdzsvarošanai dažādām nodarbinātības formām un tā mazināšanai darbaspēkam, kā arī prasmju atbilstībai darba tirgus prasībām.

LBAS 9. kongresa atklāšanā piedalīsies Latvijas Valsts prezidents Egils Levits, labklājības ministrs Gatis Eglītis, Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) prezidents Vitālijs Gavrilovs, LDDK ģenerāldirektore Līga Meņģelsone, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras prezidents Aigars Rostovskis u.c., savukārt Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis Gints Kaminskis,  Starptautiskās arodbiedrību konfederācijas ģenerālsekretāre Sharan Burrow un Eiropas arodbiedrību konfederācijas ģenerālsekretārs Luca Visentini savus sveicienus LBAS kongresa delegātiem sūtīs video formātā. LBAS kongress ir saņēmis daudzus mums draudzīgu arodbiedrību apsveikumus, un tos var skatīt šeit.

Pirms kongresa LBAS dalīborganizācijas ir izvirzījušas kandidātus LBAS vadībai, un tie ir – LBAS priekšsēdētāja amatam – līdzšinējais LBAS priekšsēdētājs Egils Baldzēns, uz abām LBAS priekšsēdētāja vietnieku vakancēm – Latvijas Dzelzceļnieku un satiksmes nozares darbinieku arodbiedrības Juridiskās daļas vadītāja Gita Oškāja un Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības eksperte sociāli ekonomiskajos jautājumos Anda Grīnfelde.