LBAS logo

LBAS kongresā pieņem stratēģiskos virzienus nākotnei un ievēl vadību

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) 3. decembrī organizēja kārtējo – 9. kongresu, lai atskatītos uz paveikto, pieņemtu stratēģiskos attīstības virzienus nākamajiem pieciem gadiem un ievēlētu jaunu LBAS vadību.

Kongress notika attālināti.

LBAS priekšsēdētājs Egils Baldzēns savā ziņojumā par LBAS darbību no 2017. gada  līdz 2021. gadam informēja par paveiktajiem darbiem un akcentēja LBAS galvenos nākotnes uzdevumus – regulārs NTSP un apakškomisiju darbs arī ārkārtas situācijas laikā; savlaicīga LBAS iesaiste Eiropas Semestra un atjaunošanas un noturības mehānisma plāna īstenošanā; darba tiesību izmaiņas veikt tikai ar sociālo partneru līdzdalību, nepazeminot darbinieku tiesības un garantijas; atbalstīt koplīgumu pārrunas; nodokļu sloga mazināšana darbiniekiem; algu apmēra paaugstināšana, tuvinot to ES vidējam līmenim; darba, ekonomiskās un sociālās politikas pēctecības nodrošināšana neatkarīgi no politiskās vadības maiņas.

Kongresa delegāti noklausījās LBAS Revīzijas komisijas ziņojumu, ievēlēja   LBAS vadību un Revīzijas komisiju. Pirms kongresa LBAS dalīborganizācijas izvirzīja kandidātus LBAS vadībai, un 9. kongresā ievēlēti tika:  LBAS priekšsēdētāja amatā – līdzšinējais LBAS priekšsēdētājs Egils Baldzēns, par LBAS priekšsēdētāja vietniecēm – līdzšinējā Latvijas Dzelzceļnieku un satiksmes nozares darbinieku arodbiedrības Juridiskās daļas vadītāja Gita Oškāja un Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības eksperte sociāli ekonomiskajos jautājumos Anda Grīnfelde. Par LBAS Revīzijas komisijas priekšsēdētāju ievēlēja līdzšinējo komisijas vadītāju Aivaru Āboliņu, LAB “Enerģija” priekšsēdētāju.

LBAS 9. kongress pieņēma LBAS Statūtu jauno redakciju, kā arī apstiprināja LBAS stratēģisko darbības virzienus no 2021. gada  līdz  2026.gadam. LBAS kongress pieņēma rezolūciju “Par jauniešu iesaistīšanu arodbiedrībās, izpratnes veicināšanu un iesaistīšanu lēmumu pieņemšanas procesos” un rezolūciju “Par LBAS prasībām valdībai un Saeimai” (abas pielikumā).

LBAS 9. kongresa atklāšanā piedalījās Latvijas Valsts prezidents Egils Levits, labklājības ministrs Gatis Eglītis, Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) prezidents Vitālijs Gavrilovs, LDDK ģenerāldirektore Līga Meņģelsone, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras prezidents Aigars Rostovskis, rakstiskus sveicienus atsūtīja Ministru prezidents Arturs Krišjānis Kariņš, savukārt Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis Gints Kaminskis,  Starptautiskās arodbiedrību konfederācijas ģenerālsekretāre Sharan Burrow un Eiropas arodbiedrību konfederācijas ģenerālsekretārs Luca Visentini savus sveicienus LBAS kongresa delegātiem atsūtīja video formātā. Tie redzami LBAS mājas lapā www.arodbiedribas.lv. Saņemti daudzi apsveikumi arī no draudzīgajām arodbiedrībām daudzās valstīs.