LBAS logo

LBAS konkursa profesionālajām izglītības iestādēm PROFS 2021 finālā sacentīsies sešas komandas

20.decembrī attālināti notiek Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) konkursa profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem PROFS 2021 fināls – par darba tiesībām, darba aizsardzību un sociālo dialogu.

Tiesības piedalīties konkursa finālā ir izcīnījušas audzēkņu komandas no Liepājas Valsts tehnikuma – pedagoģe Inga Vasermane, Rēzeknes tehnikuma – pedagoģe Tamāra Ziganšina, Rīgas Valsts tehnikuma – pedagoģe Brigita Bržeska, Jēkabpils Agrobiznesa koledžas – pedagogs Guntis Vaivods, Jelgavas tehnikuma – pedagoģe Evija Grauduša un Daugavpils Tirdzniecības profesionālās vidusskolas – pedagoģe Anželika Dorofejeva. Paldies visiem skolēniem un pedagogiem par lielo darbu, kas ieguldīts, gatavojoties konkursam!

Visas fināla komandas ir ieguvušas labāko rezultātu, vērtējot novadu griezumā, savukārt Daugavpils Tirdzniecības profesionālajai vidusskolai ir augstākais sniegums starp 2. vietu ieguvējiem, kas pēc konkursa Nolikuma nodrošina viņiem dalību konkursa finālā.

Konkursa mērķis ir veicināt Latvijas profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu interesi un izpratni par darba tiesībām un darba drošību, uzsākot darba gaitas, kā arī veicināt jauniešu – profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu izpratni par sociālo dialogu. Konkursa rīkotāja ir LBAS, un konkurss tiek rīkots Valsts darba inspekcijas (VDI) īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta “Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” Nr.7.3.1.0/16/I/001 ietvaros.

Tāpat kā citus gadus profesionālās izglītības iestādes komandā ir seši audzēkņi. Konkursā var piedalīties jaunieši — personas vecumā no 13 līdz 25 gadiem, kas konkursa norises laikā apgūst vidējās profesionālās izglītības un arodizglītības programmas. Lai arī konkurss notiek attālināti, tomēr konkursa finālistiem ir sarūpētas vērtīgas balvas. Bet pats galvenais – arī konkursa laikā jaunieši iegūs zināšanas par darba tiesībām un darba aizsardzību, kas palīdzēs viņiem būt pasargātākiem un drošākiem darba tirgū.