LBAS logo

LBAS konkursa profesionālajām izglītības iestādēm PROFS 2021 finālā uzvar Liepājas Valsts tehnikuma komanda

20. decembrī attālināti notika Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) konkursa profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem PROFS 2021 fināls – par darba tiesībām, darba aizsardzību un sociālo dialogu.

Pirmo vietu ieguva Liepājas Valsts tehnikuma komanda – jau tradicionāli, otro – Jēkabpils Agrobiznesa koledžas audzēkņi un trešo – Rīgas Valsts tehnikums.

Konkursa atklāšanā piedalījās LBAS priekšsēdētāja vietniece Anda Grīnfelde un VDI direktors Renārs Lūsis.

Jau informējām, ka konkursa PROFS 2021 finālā piedalījās audzēkņu komandas no Liepājas Valsts tehnikuma – pedagoģe Inga Vasermane, Rēzeknes tehnikuma – pedagoģe Tamāra Ziganšina, Rīgas Valsts tehnikuma – pedagoģe Brigita Bržeska, Jēkabpils Agrobiznesa koledžas – pedagogs Guntis Vaivods, Jelgavas tehnikuma – pedagoģe Evija Grauduša un Daugavpils Tirdzniecības profesionālās vidusskolas – pedagoģe Anželika Dorofejeva. Paldies visiem skolēniem un pedagogiem par lielo darbu, kas ieguldīts, gatavojoties konkursam!

Konkursa mērķis ir veicināt Latvijas profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu interesi un izpratni par darba tiesībām un darba drošību, uzsākot darba gaitas, kā arī veicināt jauniešu – profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu izpratni par sociālo dialogu. Konkursa rīkotāja ir LBAS, un konkurss tiek rīkots Valsts darba inspekcijas (VDI) īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta “Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” Nr.7.3.1.0/16/I/001 ietvaros.

Lai arī konkurss notiek attālināti, tomēr konkursa finālistiem ir sarūpētas vērtīgas balvas. Bet pats galvenais – arī konkursa laikā jaunieši iegūs zināšanas par darba tiesībām un darba aizsardzību, kas palīdzēs viņiem būt pasargātākiem un drošākiem darba tirgū.

FINĀLA KOPVĒRTĒJUMA TABULA